TATA Steel Trading strateegia. Kuidas vältida läbikukkumist kaitsekoostöös? Euroopa strateegilise autonoomia algatus

Recce cars are not permitted to Service Park. Pärast kasutamist pestakse ja kuivatatakse habemenuga - seda tuleb teha ka siis, kui teie tera on roostevaba. Selle liitlaste eelise kompenseeris üha suurenev kasutusel olevate U-paatide arv.

TATA Steel Trading strateegia

Urmas Varblane ja Raul Eamets tööjõu importimise vastu Eelmisel nädalal avaldasid Tartu Ülikooli majandusprofessorid Urmas Varblane ja Raul Eamets artikli, kus kirjeldasid, miks Eesti ei tohiks sisse tuua odavat välistööjõudu.

Nende peamine argument oli, et odava tööjõu sisse toomisega teeme elu endale mugavaks, mis lükkab edasi teadmismahukate tootmise arenemise: Ühelt poolt räägitakse vajadusest liikuda suuremat lisandväärtust andvatesse tootmise ja teenuste valdkondadesse, kus on tarvis haritud tööjõudu ja kus saaks maksta ka kõrgemat palka.

Tõsi, tihti leitakse lahendused olulistele probleemidele kriisisituatsioonis.

TATA Steel Trading strateegia

Nii näiteks oli ka Vene kriis 90ndate lõpus Eestile küll valus, aga pikas perspektiivis orienteeris meie majanduse lõplikult ümber Euroopa TATA Steel Trading strateegia. Samas tunduvb professorite välja pakutud lahendus - ajame asja ettevõtetele hästi hulluks, äkki nad siis mõtlevad välja kuidas suuremat lisaväärtust luua - ülimalt kahtlane.

Blog Archive

Juhin tähelepanu, et suurem lisandväärtus tähendaks juba täna ettevõtjale suuremat kasumit, seega kui ettevõtja suudaks seda suuremat TATA Steel Trading strateegia luua, teeks ta seda juba täna.

Soovitaks majandusproffessoritel natuke rohkem vestelda erinevate elu-alade ettevõtjatega. Hiljuti kuulsin lugu inseneri haridusega noormehest, kes otsustas erialase töö asemel parketti laduda, kuna seal teenib rohkem. Täna ongi tekkinud olukord, kus lihttööjõu puudus on hakanud tugevasti vähendama noorte motivatsiooni õppida ja ennast arendada, sest sama töötasu saab ka palju lihtsamalt kätte.

TATA Steel Trading strateegia

Aga ilma haritud ja kogemusteta tööjõuga ei teki ka teadmistepõhist majandust. On naiivne väita, et kui me liigume teadmistemahukasse majandusse, siis me ei vaja enam lihttöölisi. Koristajad, ehitajad, ettekandjad eksisteerivad ka Silicon Valleys.

TATA Steel Trading strateegia

Kui aga Silicon Valley omavalitsuse juht oleks kunagi seadnud piirangud, et sinna piirkonda ei tohi tulla lihttöölised, siis ei oleks sellest alast saanud kunagi maailma kõige arenenumat infotehnoloogia tööstuse clusterit. Ameerika Ühendriigid on vaieldamatult maailma teaduse lipulaev näiteks läksid USA-sse kõik selle aasta Nobeli teaduspreemiadsamas on ta olnud ka läbi aegade üks vabama immigratsioonipoliitikaga riike.

Tahan teiega jagada oma esimesi samme Saksa ohtliku habemenuga Tuckmar Solingeri ümberehitamisel. Minu käes langes mõni aasta tagasi üks habemenuga, väga räbal seisukorras, kuid rikkaliku ajalooga See on Suure Isamaasõja ajast pärit trofeehaldur, mis päriti lahingus kodumaa maade vabastamise eest Hitleri akupantidelt. Vabastamine katkestati umbes 25—27 aastat tagasi.

Samuti on Iiri majandusime põhinenud investeeringutel haridusse ja teadusesse, mida on täiendanud Euroopa kõige vabam immigratsioonipoliitika. Et majandus areneks, peab ühiskonnas nii tööjõu- kui kapitali turg olema tasakaalus.

Mõiste U-ey määratlus ja tõlge aadressil Wikipedia.

Kui me tahame liikuda teadmistemahukasse ühiskonda on meil vaja, et meie noortel oleks motivatsiooni õppida ja see tekib teadmisest, et parem haridus annab ka tulevikus parema sissetuleku. Selle taustal tundub väga imelik professorite Varblane ja Eamets ning ka paljude poliitikute väide nagu oleks pigem põhjendatud kõrgetasemeliste töölist sisse toomine, aga mitte lihttööliste.

TATA Steel Trading strateegia

Selline tegevus suurendaks konkurentsi valgekraede hulgas, mis veelgi vähendaks palgavahet sinikraedega ja seega langetaks hariduse tasuvust.

Samuti on vaja, et emadel oleks võimalik leida mõistliku tasu eest koduabilisi, mis võimaldaks neil kergemini naasta tööjõuturule. Ja nii edasi.

Samuti on kontrollitud immigratsioon parim võimalus lahendada kiirest majanduskasvust tingitud ajutist tööjõupuudust. Saab ju tööjõulubasid väljastada ajutiselt, nagu on tehtud Balti Laevaremonditehase töötajate puhul, kes kõik on pärast loa lõppu kenasti ka kodumaale tagasi läinud. Seega kontrollitud, kuid avatud immigratsioonipoliitika on lahendus, mis aitab, mitte ei takista Eesti liikumist teadmistemahuka majanduse poole.

Posted by.

TATA Steel Trading strateegia