RBI teatab nouete allahindluse susteemi maaradest.

Ta ütles, et ta tegi ei mäleta teeme nii. Arendus põhineb sellel puhkuse meetodite kineetilise kõvera vulkaniseerimisomaduste kõrvaldades seeläbi vajadust salvestada teavet paberkandjal. Pärast unproductive kohtumine härra Owen ja hr mölder aastal Bahamas kus härra Owen ütles , et usaldusisik peaks olema asendatakse, Mr mölder peaks lahkuma ja tasud ei maksta kui nad olid kunagi olnud heaks, Mr mölder kirjutas veel ametlik kiri teda 13 aprill edasi Pizarro kirjaplangil, kirjeldamine ennast poliitika nõuandja kuni Pizarro rahuldamata jätmise ettepanekul asendades usaldusisik, ja kahanev investeerida kaks projektid et härra Owen oli panna edasi, tourist raudtee Uus Meremaa, ja film umbes esimene Uus-Meremaa rugby meeskond kuni tour Briti Isles sisse kui nimi kõik Blacks oli coined. Käesolev määrus üliõpilaste katsekava täitmise korra täitmise korra kohta edaspidi "määrus" määrab katseraamatu ja üliõpilaste pileti täitmise kord Kirovi õpilastele Määrused loodusteaduste URFi lõpetajate lõpliku riigi sertifitseerimise kohta 1. Mr Watson Samuti uus Zealander, kuigi ta olnud elanik London alates

Põhjendus vajadust saada diferentseeritud kineetiliste kõverate kiiruse kõveradanalüüs võimalust klassifitseerida nende kõverate klassifitseerimise ja tõhususe kasutamise statistiliste hetki mõistmiseks kineetiliste uuringute tulemuste mõistmiseks. Kaotusmooduli põhjuste ja kõverate võrdleva analüüsi läbiviimine, hindades võimalust ennustada vulkaniseerimisomadusi kahjumi mooduli kõvera poolt. Vulkaniseerimise protsessi iseloomustava diferentseerimistamise võimaluse analüüs, mis põhineb integreeritud kõvera ühtlustamisel?

Empiirilised mudelid. Velocity konstantse arvutamise võimaluse hindamine ja sellise ligikaudse reaktsiooni järjekord. Loetletud probleemide lahendamise meetodite väljatöötamine on RBI teatab nouete allahindluse susteemi maaradest spetsialistide jaoks oluline.

Teaduslik uudsus. Esmakordselt on näidatud parameetrite mudelite suhe - kirjeldada raadio ja kineetilise kiiruse kõveraid ja nende seost vulkaniseerimisomadustega. Selle põhjal on välja töötatud meetod vulkaniseerimisomaduste kineetiliste kõverate ehitamiseks. Põhineb retsepti mõju ja tehnoloogiliste tegurite mõju analüüsile vulkaniseerimisprotsessi kineetiliste kõverate olemusele, arendatakse välja meetodi kontuuri graafikute ehitamise meetodit, mis hõlbustavad otsuste tegemist uute ja olemasolevate vulkaanimisrežiimide hindamisel.

On näidatud, et koos vulkaniseerimisomadustega on soovitatav arvutada kiiruskõverate statistilised hetked, mis iseloomustavad kõverat üldiselt ja ei paranda selle kõvera üksikuid punkte.

Esimest korda on vulkaniseerimise protsessi iseloomustava diferentseerimistamise võimalus, mis põhineb empiiriliste mudelite integreeritud kõvera ühtlustamisel. Praktiline tähtsus.

sissejuhatus

Tuginedes välja töötatud meetodile kineetilise kõvera piisava lahustamise meetodil vulkaniseerimisomadustel, kõrvaldatakse vaja kineetilise olemuse näiteks reograam teabe salvestamiseks paberkandjal. Uue põlvkonna vehiikute diferentsiaalkineetiliste kõverate diferentseeritud kineetiliste kõverate teostatavus on näidatud, kuna nende kõverate kuju on üha enam võrreldes reomeetritega retsept-tehnoloogiliste tegurite muutuste suhtes tundlik.

Kirjanduslik läbivaatamine Sarnane väitekirja töötab eriala "tehnoloogia ja töötlemise polümeeride ja komposiitide", Esimest korda, meetod konstrueerimise kontuuri 1rafikov, hõlbustades otsuste tegemisel uute ja hinnata olemasolevate vulkaanide režiimide. Meetod põhineb mudelite loomisel, mis iseloomustavad kraadi või vulkaanimismäära sõltuvust; Nende mudelite parameetrid on ühe või mitme reserveerimise ja tehnoloogilise teguri meelevaldsed funktsioonid.

Arenenud Pro1MMA rakendamiseks selle meetodi. Mõnel juhul võib kineetilisi kõveraid kirjeldada selliste mudelite kokkuvõtmisega.

Kuvatakse kujutatud lahutamatu ja diferentsiaalmudelite parameetrite suhted ja nende seos vulkaniseerimisomadustega. Selle põhjal töötati välja meetod kineetilise kõvera piisava lahustamise meetod vulkaniseerimisomaduste kohta.

See võimaldab kõrvaldada vajadust paberile teabe salvestamiseks. Näidatud on kontrolli ja analüüsida diferentsiaalkineetiliste kõverate diferentsiaalkõveraid.

RBI teatab nouete allahindluse susteemi maaradest

Nende vorm on tundlikum korkimis- ja tehnoloogiliste tegurite muutustele kui integreeritud kõverate puhul. Olulises eksperimentaalses massiivis 88 kõverat näidati, et vulkaniseerimisprotsessi diferentsiaalkineetilised kõverad nende tõlgendamise ajal võib omistada Pearsoni IV tüübi perekonna perekonnale, kuid enamikul juhtudel kirjeldatakse piisavalt kirjeldatud Mudelil vastavalt tabeli kõvera kataloogile, mis on lahutamatu mudeli diferentsiaalvorm On näidatud, et koos vulkaniseerimisomadustega on soovitatav arvutada kiirusekõverate statistilised hetked, mis iseloomustavad kõvera üldiselt ja ei lahenda selle kõvera üksikuid punkte.

On näidatud, et tagasilöögi puudumisel saab vulkaniseerimisomadusi arvutada kahjumooduli kõvera analüüsimisel. Esmakordselt põhineb vulkaniseerimise protsessi iseloomustava diferentseerimisvõrrandi saamise võimalus põhineb empiiriliste mudelite integreeritud kõvera ligikaudsel.

Sellisel juhul saab kiiruse konstantse ja reaktsiooni järjekorda väljendada mudeli parameetrite ja seega läbi vulkaniseerimise omaduste kaudu. Retsepti mõju ja tehnoloogiliste tegurite mõju vulkaniseerimisprotsessi kineetiliste kõverate olemusele ja kontuurgraafikute kohaldamise eelised selle efekti analüüsimiseks on põhjendatud. On näidatud, et vulkaniseerimisprotsessi kineetiliste uuringute tulemused on soovitatavad esindada võrdsete tasandite rühmade vormis mitmete vulkaniseerimisomaduste ja kineetiliste parameetrite kujul.

Klassifikatsioon vulkaniseerimise graafikute põhineb graafikute teooria on välja töötatud. Viited väitekirja uuringud tehnikateaduste kandidaat Kashkina, Julia Viktorovna, 1. Ural M. Kummi segude tehnoloogiliste omaduste kontroll ja reguleerimine. Mahlis F. Dogdin B. Elastomeeride keemia. Korene A. Elastomeersete materjalide tehnoloogia. Kummitoodete režiimide arvutused ja prognoosimine. Kampsummeri satelliit. Lm Gorbunov. Cott Füüsilised katsed kummi ja kummi.

Elastomeeride vulkaniseerimine: per. Alliger, F I. Little L. Kuidas kasutada DSC-d elastomeeride staatuse mõõtmiseks.

Elastomeeride ja elastomeeride ja elastomeeride ja -tehnoloogia soojuslike analüütiliste protseduuride applctions. Berstein B. Diferentsiaal skaneerimise ®1 kalorimeetria polümeeride füüsikalis. Ondlandt W. Termilised analüüsimeetodid. Agayanz I. Novakov I. Meetodid RBI teatab nouete allahindluse susteemi maaradest ja kompositsioonide plastichalastiliste ja vulkaniseerimisomaduste hindamiseks ja reguleerimiseks.

GOST Kummi ja kummi segud. Viskoossuse ja enneaegse vulkaniseerimise määramise meetod. Orlovsky P. Peter J. Uus meetod kummist ühendite optimaalse ravimi määramiseks. Blow S. Kummi tehnoloogia ja tootmine. Kummi tööstuse institutsioon: Lautenschlaeger F. Elastomeeride omaduste klassifikatsioon, kasutades "optimaalse vara kontseptsiooni". Claxton W. RBI teatab nouete allahindluse susteemi maaradest G. Greenslith H. Uuringud looduslike kummi kõvenemisomaduste kohta. II osa - Kuala Lumpur.

Töödeldavustestide kasutamine kvaliteedi tagamiseks. Lk GOST Segud kummi. Volkaniseerimise määramise meetod Volcocetretil. ASTM StandardStandardne katsemeetod kummist prügi - vulkaniseerimine, kasutades võnkuva ketta Cure arvesti, lisa X2, anamneesis võnkuva ketas Cure arvesti, sektsioon "X2. JS JSO ISO Vulkaniseerimisomaduste kummist-mõõtmine rootorita curemetrarsiga. Teine väljaanne, Polümeeride töötlemine: Per.

Vahendid ja meetodid kummist segude omaduste Vaikesed riski valikute tehingud, töödeldud survevalu all A. Pozdranzhenkova G. Suure poliitika mehaanilised omadused: per. Monsnto reomeetrikirjeldus ja rakendus. Tehniline bülletään nr on-1, 18 P. Podalins A. Kovalev H.

SKI-3 kummi standardi hindamisel vulkolmeetrilise analüüsi meetodi abil. Kato N. Anand R. Korrelatsioon Monsanto reomeetri pöördemomendi ja ristsidemete kontsentratsiooni vahel elastomeeride võrkudele.

Rahvusvaheline kummi konverents "Rubbercone", Juuni Wolfson B. Ji, Gorelik B. Tingimuslikult tasakaalu mooduli kummi määratlus viipade rootoriga VolcoMeeras.

VolcoMeeri elastomeerimismooduli määramine bikoonilise rootoriga. Charlesby A. Tuumakiirgus ja polümeerid: per. Podalinsky A. Fedorov Yu. Butadieeni alternatiivse kopolümeeri temperatuuri sõltuvuse uurimine propüleeniga. Yurovski V. Meetod struktureerimisprotsesside ja kummi hävitamise parameetrite määramiseks vulkaniseerimise ajal.

Varustus - määrata omadused elastomeeride ja kummi ettevõtte Goetfert. Kib K. Elastomeeride tugevdamine: Per. Pechkovskaya K. SAJA Kummi võimendi. Rohu C. Dünaamiliste reoloogiliste mõõtmiste kasutamine reaalajas on-line ja off-line kvaliteedikontrolli jaoks.

Zakharenko H. Palkina Yu. Kuidas hinnata omaduste kummi segude.

Küsimus nr 352 pp. Shevchuk V. Automatiseeritud töökohal retsepti arendaja tootmises RTI. Vandorien P. Kummi ja kummi kohta.

Proovi täitke riigieksamiskomisjoni koosoleku protokoll. Valitsuse protokollide väljastamise eeskirjad ja kord 1. Kirjanduslik läbivaatamine 1.

Smith M. Kaasaegne kvaliteedikontroll kummi segude. Pawlowski N. Robert I. Barker, David P. King ja Henry A. Pawlowski Monsanto Co. Thomas D. Masters ja Henry A. Henri A. Burhin, David P. King ja Willy A. Spencels Monsanto Pahatahtlikud edusammud ja rakendused.

  • See kohtuotsus on antud pärastkohtuprotsessi meetme.
  • Erinevus aktsiate ja RSU aktsiate vahel

Tehnilised märkused tööstusele. Monsanto instrumendid ja Equpment. SHTML Jack S. Warner ja Tobin L. Andries Van Svaij. Kummi protsessi analüsaator Roger E. Alpha tenolodzhis.

  • Очень .
  • Daily Trade chart strateegiad

Toorained, materjalid, tehnoloogia. Metropolsky A. Statistiliste arvutuste tehnikat. Eksperimentaalne planeerimine ja andmete analüüs: laboratooriumi suunised.

Korrelatsiooni analüüs majandusuuringutes. Brownley K. Tootmise statistilised uuringud: per. Lukomsky Ya. I: korrelatsiooni teooria ja selle rakendamine tootmise analüüsile. Kramer Matemaatilised meetodid Statistika: Per. Anufriell I. Õpetus Matlab 5. Eksperimentaalsete andmete esitamise vormid vulkaniseerimisprotsessi kineetika uurimisel.

Varaksin M. Küsimus nr 3 M. Agayantz I. Vulkaniseerimisprotsessi riomeetriliste kõverate reprodutseeritavuse analüüs. Vulkaniseerimisprotsessi kineetiliste kõverate empiirilised mudelid. Moskva, Kineetiliste kõverate kvantitatiivne tõlgendamine. Probleem 11, Kashkina Yu. Retseptide tehnoloogiliste tegurite mõju vulkaniseerimisomadustele ja vulkaniseerimisprotsessi kineetiliste parameetritele. Küsimus 13, Pange tähele, et eespool esitatud teaduslikud tekstid on postitatud tutvumiseks ja saadakse teessi algsete tekstide tunnustamisel.

Sellega seoses võivad need sisaldada kajastamisalgoritmide ebatäiusliku vigu. PDF-i väitekirja ja autori abstraktsed, mida me selliseid vigu anname. Tehnoloogiliselt on vulkaniseerimise protsess konversioon kummist "toores" kummist. Keemilise reaktsioonina hõlmab see lineaarsete kummist makromolekulide ühendamist, kaotades kergesti nende väliste mõjude stabiilsuse üheks vulkaniseerimisvõrguks.

See on loodud kolmemõõtmelises ruumis põikke keemiliste sidemete tõttu. Nagu see oli, "õmmeldud" struktuur annab kummi täiendava tugevuse indikaatorid. Seda parandatakse selle kõvaduse ja elastsuse, külma ja kuumuskindluse tõttu lahustuvuse näitajate vähendamisel orgaanilistes ainetes ja turse.

Glenn v Watson - - - - d-service.ee

Saadud võrgusilma iseloomustab keeruline struktuur. See hõlmab mitte ainult makromolekulipaaride ühendavaid sõlme, vaid ka neid, mis on kombineeritud samaaegselt mitmeid Mis juhtub aktsiate uhendamine, samuti põikke keemilised sidemed, mis on lineaarsete fragmentide vahel sarnased "sillad".

Nende moodustamine toimub erivahendite toime all, mille molekulid teostavad osaliselt ehitusmaterjaliga, keemiliselt reageerivad omavahel ja kummist makromolekulidega kõrgetel temperatuuridel. Materjali omadused Kasutatava reaktiivi tüübist sõltuvad saadud vulkaniseeritud kummi ja selle toodete tööomadused suures osas suuresti. Sellised omadused hõlmavad vastupanuvõimet agressiivsetesse kandjatesse, deformatsiooni kiirust kokkusurumise ajal või temperatuuri suurenemise korral, kuumoksüdatiivsete reaktsioonide suhtes.

Arenevate võlakirjade pöördumatult piiravad molekulid mehaanilise särituse all, säilitades samal ajal kui materjali kõrge elastsuse säilitades plastiliste deformatsioonide võimega. Nende linkide struktuur ja arv määratakse kindlaks selle jaoks kasutatud kummi ja keemiliste ainete vulkaniseerimise meetod. Protsess jätkub mitte monotoonselt ja teatavad vulkaniseeritud segu näitajad nende muutuses jõuavad oma miinimumini ja maksimaalselt erinevatel aegadel.

Saadud elastomeeri füüsikaliside kõige sobivamat suhet nimetatakse optimaalseks. Vulkaniseeritud kompositsioon sisaldab lisaks kummi- ja keemilistele ainetele mitmeid täiendavaid aineid, mis aitavad kaasa kummi tootmisele kindlaksmääratud operatiivsete omadustega. Osa taust kohtuasi käsitleb usaldus kord loodud hoidma härra Owen's rikkus, ja suhet härra Owen edasi ühelt poolt ning Härrad Miller ja Dickson teiselt.

Nagu juba nimetatud kuni, see suhe juhuks lagunes ja lõppes kohtuvaidluste mis tõi kuni Härrad Miller ja Dickson olemine eemaldatud usaldus. See ei ole kohtuprotsess hagi rikkumise usalduse ja salvestada piiratud ulatus Ma ei ole seotud õigused ja ülekohtu neis asjus, aga mina pea andma mõned arvesse neid. Mr mölder, an austraalia poolt sündi on talle kvalifitseeritud raamatupidaja.

Ta on tuntud härra Owen üle 35 aastat. Oma avalduses aastal Nevis menetluses, härra Owen ütleset hr mölder oli siis lähedalt kaasatud jooksmine tema ettevõtetele ja tema isiklik rahandusküsimused, et ta härra Owen tuli et koht täielik usaldust teda, ja et hr mölder ei olnud ainult usaldatud nõustaja kuid isiklik sõbra selline, et härra Owen küsis ta hoidma tema võim volikiri ja tegu kui testamenditäitja tema tahtmist; Mr mölder samuti godfather Sir Owen's neljas tütar Michelle.

Mr mölder kutsuti tunnistusi andma enne mind Kostjate poolt, ja ma pead arvestama kvaliteeti tema tõendid pärast; ta aktsepteeritud in tõendid kirjeldus ennast härra Owen's nõustaja ja õigus-käsi mees. Mr Dickson ei tulnud tunnistusi andma ja ma kuulsin vähe tõendeid temast või tema tagapõhi. Ta ei olnud isiklik sõbra ja Sir Owen ütleset ta oli mitte kunagi kavandatud andmine Mr Dickson reaalne võimu tema ja tema pere asjade.

Nad on ainult asjakohase sellega, et härra Owen's tõendidet tema kogemus oli see, et kuigi tema varad olid toimunud usalduse, tegelikult et ei tähenda, et ta kaotas kontroll neid: ta tegi dikteerima täpselt investeeringud tehti ja mida ettevõtted olid ostis. Oma avalduses aastal Nevis menetluses Ta ütleset tema fookus oli arenev juurest ja tema ettevõtetele nii ta vasakule kõik punktid detail puudutavad rajamine, toimimise ja manustamine usaldab härra mölder, kuid jätkas tegema sisulisi otsused koosnedes investeering otsuste ja jaotus vahendite oma philanthropic tegevusi.

Ilmneb, et aktsiad varem RBI teatab nouete allahindluse susteemi maaradest Mr Dickson ning olid pannakse härra Owen's kasulik omandisse Seoses müük mis oli siis kavandatud.

RBI teatab nouete allahindluse susteemi maaradest

Üks tütarettevõtete valduses Pacifico oli Kea, Pacifico olles ainus registreeritud aktsionär Kea pärit 8 mai kuni 27 veebruar kui aktsiad üle HNL. Seal oli arv sarnasused Corona ja Regency usub.

Igal juhul usaldusisiku oli Pizarro, Kaitsjat oli hr mölder, ja toetusesaajate olid härra Owen's laste ja lapselapsed, koos GFF. Igal juhul, mida ilmselt saada tavaks koos offshore usaldab, usaldab olid vormiliselt poolt deklareeritud usaldusisik Pizarro üle nominaalne fond, reaalne vara olemine lahendatakse pärast.

RBI teatab nouete allahindluse susteemi maaradest

Pizarro, nagu juba mainitud, oli Nevis ettevõte omandis ja kontrollitud hr Dickson, kes kirjeldatud ise esialgu kui Režissöör ja pärast kui tegevdirektor.

Mr mölder kinnitas tõendeid, et niipalju kui Ta teadis seda Tegelikult oli ei ole muud personali ja oli lihtsalt sõiduki jaoks Mr Dickson kuni anda usaldusisik teenused. Mr mölder Samuti ütleset ta arvasin, et see õigeet Pizarro ei teinud midagi muud kui tegutsema usaldusisikuks Corona ja Regency usub. Mr mölder tema tõend esialgu soovitas kord toimunud erinevas järjekord, aga mis Olen eespool mida saadaval dokumentaalfilm materjal näitab, nagu tõepoolest ta aktsepteeritud.

Arv muudatused olid tehtud: korrigeeritud tegu lisada sätted et maksed härra Owen's võlad ja matus kulud tema surm mis oli aastal Regency usaldus; toetusesaajate olid korrigeeritud ja nüüd välja jäetud härra Owen's USA laste ja lapselapsed; jauute ajakava tasu oli lisatud. Ei tunduet need tasud oli kokku lepitud või arutatud koos härra Owen. Samuti võib märkida möödaminnes, et vahel muid muudatusi see tegu kustutada tingimusel, to muudatus võim et usaldusisik mõistlikult veendunud, et mistahes muudatus ei ole piiraks üldine huvides saajad; see konkreetne muudatus oli ei midagi tõstatatud tõendeid või esildised ja Avaldan ei seisukohad kas see oli mingit mõju, kuid see on algul põsepuna mõnevõrra üllatav, et usaldusisik või Kaitsja peaks arvan, et see õige muudatus tegema.

Vaatamata kuupäev kohta dokumentidele ms Jones ettepaneku, et see decanting tegelikult toimus pigem hiljem dokumendid olid backdated. See on punkti mis ma teen tagastamine.

Mr mölder püüdnud anda selgitusi rist-läbivaatus aga ma leidnud võimatu järgima. Ma ei olnud osutatud mistahes kaasaegne dokumendid, mis valgust heitma see. See on samuti punkti mis ma teen tagastamine.

See oli Nähakse ette, et müük OTSLG kuni Mancap oleks täielik sisse varakult oktooberkuid tehing nagu juba mainitud läks lihtsalt enne lõpuleviimine oli tingitud. Tema tõendid nagu juba mainitud oli et tal oli usaldus struktuuride enne, ja see oli kuidas nad oli tava juhitav; Mr Miller's tõend tõepoolest oli see, et kuni lõpetamist Mancap tehingu toimumist ta ja hr Dickson töötas väga lähedalt koos härra Owen ja kõik tundus olevat trahv.

Ta soovitas piiramine või väljastamise hr Dickson's teenused. Ei ole vaja detail neid: üldiselt tõukejõud oli mis seal oli kõrge riskiga of audit poolt IRS US tulu organ kui tulemusena Mancap tehingu toimumist ja et oleks tähtis ebasoodne tagajärjed kui usaldus pidid olema vaadelda teeseldud. Pärast unproductive kohtumine härra Owen ja hr mölder aastal Bahamas kus härra Owen ütleset usaldusisik peaks olema asendatakse, Mr mölder peaks lahkuma ja tasud ei maksta kui nad olid kunagi olnud heaks, Mr mölder kirjutas veel ametlik kiri teda 13 aprill edasi Pizarro kirjaplangil, kirjeldamine ennast poliitika nõuandja kuni Pizarro rahuldamata jätmise ettepanekul asendades usaldusisik, ja kahanev investeerida kaks projektid et härra Owen oli panna edasi, tourist raudtee Uus Meremaa, ja film umbes esimene Uus-Meremaa rugby meeskond kuni tour Briti Isles sisse kui nimi kõik Blacks oli coined.

Mr Hamilton sai kaasatud ja rääkis Mr mölder poolt telefoni teel 24 aprill ; muu hulgas Ta märkis et alla poolest Muudetud Corona usaldus tegu härra Owen oliõigus info umbes usaldus, säte mis Mr mölder tundubet on olnud teadlikud. Pärast edasi tulnud Londonis 7 maimis oli ka unproductive see kirjeldasid Mr mölder tõendeid kui confrontational, ja härra Owen sisse kinnitas oma avalduses aastal Nevis menetluse mõnevõrra kuumutatudMr mölder kirjutas veel ametlik kiri härra Owen edasi 9 mai tagasilükkamise härra Owen's nõuab, et ta ja hr Dickson lahkuma.

Juhul härra Owen algatas menetluse California vastu hr mölder poolt kaebus dateeritud 5 september Samal ajal sarnaseid summa oli pöörata Mr Dickson, ka kirjeldada tasud konto. Mr mölder vastu rist-uurimineet mis oli tema ja Mr Dickson saamine raha välja usalduse oma kasu kiiresti nüüdet härra Owen ähvardas kohtuprotsess. Ma ei ole mingit selgitus, kuidas need summad olid arvutatakse aeg.

Hetkel sisse tõendid hilisem leppimine dating detsember mis allocates neil periood alates teke onusaldus veebruaris Olemus kaebus piisavalt tähistatud kokkuvõte lõikes 1 of kaebus mis väidabet pärast saada härra Owen's täis usaldust Mr mölder tegelenud süstemaatiline kava võta härra Owen tema omandisse OTSLG ja tulu selle müük.

California menetluses olnud järgneb edasi 11 veebruar poolt menetluses tehtud sisse Nevis. Sissenõudja oli härra Owen's tütar proua Connah sisse oma võimeid nagu kasusaaja alla Corona usaldus ja muud usaldabja süüdistatavad lisatud Pizarro, Mr Miller ja Mr Dickson. Ubiquitous oli uus yacht mis oli olnud ostis detsembris ; see oli maksta ja hoitakse üks ettevõtted alla Corona usaldus kuid härra mölder vastu tõendeid, et see oli mõeldud härra Owen's kasutamine tõepoolest Mr Dickson oli rääkinud härra Owen ajal ostmine et see oli reaalne beauty täielikult nautima ja et ta teeninud see.

See oli veetud kuni Uus-Meremaa, juures märkimisväärne kulu, kus see oli tõttu olla kasutata seeria kohta reklaam sündmused for GFF algab 17 veebruar ; need olid jälle seada risk hr Dickson's mittelubamine härra Owen juurdepääs.

Benjamin J antud esialgse õiguskaitse edasi 13 veebruar ma pea vaata sätetele tema Tellimus täpsemalt omal ajal kuid olemus see oli mõju ajutiselt peatatakse volitused Härrad RBI teatab nouete allahindluse susteemi maaradest ja Dickson ja Pizarro tegeleda usaldus varad ja määratud HNL nagu lisa- halduri võtma kontroll vara.

Omal ajal kõik ülejäänud menetluses nii California ja viis apellatsiooni Nevis olid lõpetati jaisikutele sisestatud vastastikune üldine vabastamine teel kokkulepet dateeritud 23 mai Mr mölder Kuna Mr Dickson, ta on keskne tunnistaja ürituste ja eriti küsimus kas ta ja hr Dickson RBI teatab nouete allahindluse susteemi maaradest petetud hr Watson kui otsustatakse et Kea peaks osaleda projekt Spartan; esitajad on kahtlemata on väga ebatavaline positsiooni püüdes tõendada, et Mr Dickson ja hr mölder olid petetud hr Watson RBI teatab nouete allahindluse susteemi maaradest nad on mingeid tõendeid Sel eesmärgil hr Dickson ja RBI teatab nouete allahindluse susteemi maaradest Miller's tõendid on vastupidi.

Mr mölder ei ole aga teha hea tunnistaja. Ta oli kõhklev, närviline, kergesti näidatud rist-läbivaatamiseks on palju vähem selge mälestus või isegi arusaamist detail kui tema ütlusele oli soovitanud, sageli segaduses, ja kord antud pikk pauses enne vastamine.

Mr McCaughran väitis, et ta oli suggestible; mis ma arvan on ilmselt nii, kuid on esitamine võivad backfire sest see võib olnud tema ütluste mis oli produktist tema suggestibility asemel tema vastused suulise tõend. Ma peaks tegema see selge, et Ma ei tähendab soovitama selle et hr Watson's juriidiline meeskond tegutses kuidagi va täielikult korralikult. See ei ole minu funktsiooni nende menetluste minna üksikasjalikud õigused ja ülekohtu of vaidlused tõstatatud California ja Nevis menetluses, mida pooled nõustunud kompromiss ammu, ning mis ei ole teema-sellesarnasel hagi läbi aga mina pea vorm mõned hindamine Mr mölder Tunnistajana, ja tema käitumine asjakohased et.

Härrad Miller ja Dickson aga tundub, et on halvasti mishandled suhe vastu an agressiivne ja confrontational asend, to etapp kui kohtuvaidlusi oli esimene ohustatumaid ja siis tõi. Mr mölder oli Kaitsja ja oli tähtis volitused. Mr McCaughran märkiset ta oli elanik California ja ei compellable ja väitsid, et kõige tõenäoline seletus tema tulemine tunnistusi andma oli see, et ta tahtsin räägi tõtt; ms Jones väitis, et ta andis tahtlikult vale tõendeid vale konto Mr Watson, ja et hr Watson oli rikutud teda selleks.

Mr Watson Mr Watson Samuti uus Zealander, kuigi ta olnud elanik London alates Ta on edukas ärimees kes s üles ehitatud ja siis müüdud äri tuntakse Blue staar, millest sai Australia's suurim bookseller ja statsionaarne kett.

Ta kirjeldas tema äri ärisuhted täna kui toomine inimesed kokku teha tegelema, kindlaks või on lähenes abi koos investeering võimalused ja siis kindlaks investoritele kes oleks hea sobima.

RBI teatab nouete allahindluse susteemi maaradest

Ta ütleset ta üldiselt osaleb tegeleb ta facilitates kas muutes investeering ise või omades an huvi äri või selle täitmine; ta ka annab seeme kapital jaoks uus ettevõtetele, seeläbi mis võimaldab tal oma osalema nagu founder investor.

Kell uuringus esitajad pühendatud märkimisväärne jõupingutusi, et uurida Mis oli nimetatakse hr Watson's modus operandi. Mr McCaughran väitis, et oli mitte midagi sinister inviisi ta tegutseb. Aga ma ei ole ettepaneku läbi pikk uurimist Mr Watson's üldine stiil äriajamise.