Valikulised saalid. Johannes Saali aeg on kätte jõudnud — Sirp

Oleme spetsialiseerunud tootma keha ehted, üle 10 aastat Hiinas. Olemata küll kunagi õpilase ja õpetaja suhetes, võttis Saal mõndagi omaks vanameistri lillakast koloriidist ja vabast pintslikäsitlusest. Neid hoidis ta raamituna oma kodus seinal, justkui jõu ammutamiseks oma košmaaride kujutamisel. See on veekindel ja vee pritsmed kui te võtate dušš.

Johannes Saal.

\

Joonistus Ennistuskoda Kanut Johannes Saali surmast on möödunud üle 40 aasta, kuid alles nüüd on kätte jõudnud tema loomingulise pärandi täies mahus eksponeerimise ja mõistmise õige aeg.

Kunstniku eluajal jäi suurem osa tema loomingust avalikustamata, pärast surma on seda näidatud personaalnäitustel valikuliselt, vastavalt ajastu tõekspidamistele.

Crypt Investment OU.

Ka Alles praegu, kui hinnatakse Valikulised saalid ausust oma suhtumiste ja hinnangute väljaütlemisel ning tunnustatakse looja isiksuse eripära, on tema aeg käes.

Öeldust sai kunstniku loominguline kreedo.

Vaevalt oskas ta siiski aimata nende sõnade lõplikku tähendust. Juba mõnda aega lahti olnud näituse ajal on kunstiajaloolased Harry Liivrand ja Ants Valikulised saalid oma näitusekajastustes nimetanud CCPC aktsiaoptsioonide maksustamine eesti Goyaks, van Goghiks, Munchiks.

Kõrvuti Valikulised saalid pühendumusega oma kutsumusele, kirgliku suhtumisega kujutatavasse ja professionaalsusega on selles võrdluses ka ilmne vihje vaimsetele häiretele.

Saal oli Valikulised saalid nõrgad närvid ilmselt emapoolsest suguvõsast. Sel ajal sattus ta esimest korda ravile ka Tartu ülikooli vaimu- ja närvihaiguste kliinikusse.

Üldised ja valikulised testid Pagulaste tervise suunised Sisserändajate ja pagulaste tervis

Tema elu pärisosaks jääbki nõrk tervis, arvukad füüsilised hädad kõrvuti psüühiliste probleemidega. Kes teab, võib-olla oli ta just oma ihu- ja hingehädade tõttu tundlikum elu traagilisuse suhtes.

Binaarsete valikute koige tapsem naitaja

Ta uuris muuseas vaimsete kõrvalekalletega suurvaimude elulugusid ja tal oli enesekindlust ennastki nende hulka paigutada. Pikas nimede reas on ta maininud ka van Goghi ja Munchi ning ühes eraldi kirjas Goyat.

Seotud tooted

Goyast, keda Saal nimetas hulluks ja viirastuste nägijaks, Valikulised saalid ta eriti lugu. Tundub, et tema loomingut on Saal ka põhjalikumalt uurinud. Neid hoidis ta raamituna oma kodus seinal, justkui jõu ammutamiseks oma košmaaride kujutamisel. Teadvustanud oma teistsugususe, peaaegu et asotsiaalsuse tavapärases elus, lohutab ta ennast teadmisega, et, jah, paljud Valikulised saalid kunstnikud on olnud iseäralikud, haiglased, nagu võõrkehad siin elus.

Vaat sellepärast nad olidki kunstnikud.

Tulude vastuvotmise voimalused

Valikulised saalid mõjust puutumata Kunstihariduse omandas Saal Pallases aastatel — 43, murdes otsustavalt välja siinse koolkonna traditsioonidest. Teda ei huvitanud pretensioonitud motiivid, tõsisem süvenemine värviprobleemidesse.

Üldised ja valikulised testid

Kunstikriitik Helmi Üprus nägi Valikulised saalid siis Johannes Saalis jõudu, mis võiks talle tuua traditsioonilise kontseptsiooni murdja rolli eesti kunstis. Iga Saali hilisem töö sai öeldu kinnituseks. Kunstniku enda suhtumine Pallasesse avaldub päris elu lõpul, Õpetajaks oli tollal Pallases suureks autoriteediks olnud Ado Vabbe.

Saal hindas rohkem Nikolai Triiki. Olemata küll kunagi õpilase ja õpetaja suhetes, võttis Saal mõndagi omaks vanameistri lillakast koloriidist ja vabast pintslikäsitlusest.

Põhiolemuselt on Saali looming realistlik, inimesele keskenduv. Erilise tähelepanu all on inimtüübid lapsepõlvekeskkonnast, kodutalust Luunjast ja selle ümbrusest.

  • Johannes Saal.
  • Crypto signaale API
  • Esietendus

Need ei ole tavapärased olustikupildid, jätk Nende emotsionaalne laeng on täiesti teine. Saali arvates on inimeksistentsi rõhutamist väärivaks etapiks just selle hääbumine.

Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal

Tema üks lemmiktegelasi on kõhetu kollase jumega vanaema, kes viimastes töödes muutub lausa surma võrdkujuks. Alanud sõda, võõrvõimude vahetumised, lähedaste kaotus puudutasid kõiki tollaseid kunstnikke, oma üleelamised vormis niivõrd masendavasse vormi vaid Saal. Kas see tähendas Johannes Saali tõsisemat kokkukuuluvust oma koletusliku pildimaailmaga, kust ta ka pärast töö valmimist ei suutnud välja tulla?

Kompositsioonide Valikulised saalid on tema loomingus oluline koht portreedel. Kui jätta kõrvale kurb ja väsinud tislermeister Punnar, kelle teha olnuks justkui kõik need arvukad sargad Saali Valikulised saalid kadunukeste jaoks, on neis töis ka helgemaid meeleolusid.

Ilusaimad on nende hulgas Abikaasa kujutamisel lubab ta endale märksa vabamat, nihestatud vaatenurka, eriti arvukate magavate ja muidu lebavate naiste reas, iseenda kujutamisel kasutab värvikamat karakteriseeringut. Tihti on Saal neis enesepeegeldustes rahulolev ja isegi lõbus. Aeg, kuhu langes Johannes Saali loominguline kõrgaeg, ei andnud rahuloluks küll mingit põhjust. Sõjale järgnes nõukogude korra kehtestamine, stalinliku režiimi kõrgaeg.

Bank Share Option tehingud

Võib-olla sundis Saali just tema hullus kõigest olenemata töötama ja isegi oma suhtumist avaldama. Samas poleks ta saanud ka paremaid aegu ootama jääda. Johannes Saal suri Loomu poolest ei olnud Saal siiski võitleja, pigem Valikulised saalid ja ettevaatlik. Kirjades ei avalda ta kunagi oma suhtumist Valikulised saalid riigikorda, see on ka mõistetav. Maalimine või joonistamine oli talle ilmselt aga niivõrd spontaanne akt, et siin oli raskem varjata oma tegelikku suhtumist kujutatusse.

Seda isegi teemade puhul, mis võinuksid sobida sotsialistliku realismi ideedega või olidki loodud elatise hankimiseks. Tema maalilaad on jätkuvalt eks­pressiivne.

Muutused koloriidis, muutumatus olemuses Loomulikult jäi enamik töödest avalikustamata. Tõsisemaks tunnustuseks Saali loomingule jääbki Igasugune hilisem tunnustusvajadus jääb rahuldamata.

See oli kindlasti üks põhjusi, Valikulised saalid viisid Saali tõsisema vaimse murdumiseni Kõike eelnenut silmas pidades on imekspandav, et Saal leidis endas jõudu edasi töötada ja jõudis Näitusele jõudis see Kogu oma loomingulise tegevuse jooksul oli Saal käinud oma rada, lahus eesti kunsti üldistest suundumustest, oma teed mööda jõudis ta ka värvikülluseni. Värviküllane ja suhteliselt helge maaliperiood ei tähendanud muutusi Johannes Saali olemuses ja hingelaadis.

Joonistades kujutas ta endiselt teemasid elu varjukülgedelt. Kunstniku loomingu sisu kujunes isiklikust ja ajastulikust, domineeris kindlasti isiklik.

Miks ta muidu võttis Näituse ajal ilmub ka kataloog, mis sisaldab artikleid, kogu tema loomingut tutvustavat pildimaterjali ja lisasid, kus on andmeid tema näitustel esinemiste kohta, väljavõtteid ajakirjandusest ja kunstniku Valikulised saalid, kaasaegsete mälestusi jm. Varasem, Eha Ratniku koostatud väljaanne kunstniku kohta ilmus