Uued tootajate aktsiaoptsioonid, AKTSIAOPTSIOONIDE EELISED JA VääRTUS - FINANTSID -

Kas olete investeerinud liiga palju oma ettevõtte aktsiatesse? Millised on kulud? NSO-de puhul maksate optsioonide kasutamisel tavalisi tulumakse ja aktsiate müümisel kapitalikasumi makse.

Kuldsed käerauad pääsevad maksukaristusest Uuest aastast muutub aktsiaoptsioonidega töötajate motiveerimine oluliselt soodsamaks ja selgemaks, kirjutas Äripäev. Seadusemuudatuse juures on Alamäe arvates positiivne just see, et kaotatakse ära praegune absurdne erisoodustusmaks ning viiakse maksukohustus hetkele, kui optsiooni hakatakse realiseerima.

Seadus Uued tootajate aktsiaoptsioonid olukorra paremaks Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna nõuniku Elo Haugase sõnul on seadusemuudatusest kasu eelkõige ettevõtjatele, kes soovivad oma töötajaid osalusoptsioonidega motiveerida või ka ettevõttega tihedamalt siduda.

Olympic Entertainment Group ASi tegevdirektori Indrek Jürgensoni kinnitusel eelistatakse ettevõttes juba praegu optsiooniprogrammi aktsiatega premeerimisele. Uuel aastal optsioonidelt maksude kaotamine toob Jürgensoni hinnangul juurde ettevõtteid, kes optsiooniprogrammi praktikas kasutavad.

Alamäe sõnul on Webmedia Grupil praegu üle 60 aktsionäri ja suurem osa neist on ettevõtte praegused ja endised töötajad. Võtmeisikud seotakse ettevõttega Seadusemuudatust peab oluliseks ka Maag Grupp ASi omanik ja nõukogu esimees Roland Lepp, kelle kinnitusel on ettevõtete põhimure siiani olnud võtmeisikute kinnihoidmine ja motiveerimine ettevõttes jätkama. Tootmisettevõttes ei hakata optsioone jagama piltlikult öeldes koristajale, vaid ettevõttes tegelikku väärtust loovatele inimestele.

Üks põhilisi vastuväiteid muudatuse väljatöötamisel oli Alamäe sõnul see, et Uued tootajate aktsiaoptsioonid võivad hakata palka optsiooniga asendama.

Erikaalutlused Mis on kohustuslik aktsiaoptsioon? Kohustuslik aktsiaoptsioon viitab töötajate aktsiaoptsioonidele, mis annavad osalejatele täiendava maksusoodustuse, mida kvalifitseerimata või mittekohustuslikud aktsiaoptsioonid ei anna. Kohustuslikud aktsiaoptsioonid nõuavad plaanidokumenti, mis kirjeldaks selgelt, kui palju optsioone millistele töötajatele antakse. Need töötajad peavad oma võimalused kasutama 10 aasta jooksul pärast nende saamist. Optsiooni kasutamise hind ei või olla madalam aktsia turuhinnast optsiooni andmise ajal.

Praegusega võrreldes muutub asi keerulisemaks aga rahvusvahelistele ettevõtetele. Kui nende korporatiivsed optsiooniprogrammid on lühemad kui kolm aastat, peavad nad hakkama oma Eesti tütre töötajatele võimaldatud optsioonidelt erisoodustusmaksu maksma, nentis Alamäe.

Kas soodsamaks muutuv töötajate motiveerimine aktsiaoptsioonidega võib tuua Uued tootajate aktsiaoptsioonid rohkem ettevõtteid? Kahtlemata on ettevõtete börsiletuleku üks mõte alati ka see, et kui ettevõte soovib mõnda teist ettevõtet üle võtta, ei pea selle eest rahas maksma, vaid saab maksta ainult oma aktsiates ja motiveerida ettevõtete juhtkondi aktsiatega.

Loomulikult võimalus optsioonidega kas olemasoleva või ülevõetava ettevõtte töötajaid motiveerida on kindlasti üks võimalus. Kui ettevõte on börsil vabalt kaubeldav, siis on kõikidel üsna konkreetselt selge, mis siis selle pakutava optsiooni väärtus on.

Kasutage töötajate aktsiaoptsioone maksimaalselt ära

Praegusel ajal on nende ettevõtte aktsiate puhul, mis ei Uued tootajate aktsiaoptsioonid vabalt kaubeldavad, väga keeruline hinnata pakutava motivatsiooni rahalist väärtust. Milliseid tagajärgi võib see endaga kaasa tuua, kui ettevõtjad hakkavad töötajatele optsioone jagama? Pluss on kindlasti see, et Uued tootajate aktsiaoptsioonid võimalus motiveerida oma töötajaid ka omanikustaatuse kaudu ettevõttes.

Piltlikult öeldes poleks see lihtsalt töötajatele antav rahaline preemia kvartali või aasta lõpus, vaid omaniku ja aktsionärina on tal pikaajaline huvi ettevõtte hea käekäigu vastu. Kindlasti tekib juurde neid inimesi, kes üleüldse omavad aktsiaid ehk kellel tekib huvi investeerimise ja väärtpaberituru vastu. Kui praegu investeerib inimene peamiselt fondiosakutesse või tähtajalistesse hoiustesse ja aktsiatest ei tea väga palju midagi, siis kui ta ettevõtte tavatöötajanagi saab aktsiaoptsioone, tekib tal aktsiaturgude vastu laiem huvi.

Ehk muutuvad inimesed oma säästude investeerimisel selle kaudu üldse aktiivsemaks. Tänasel päeval on ju umbes 60 miljardit krooni lihtsalt pankades hoiustel ja aktiivselt oma raha investeerimise peale ei mõelda.

Uued tootajate aktsiaoptsioonid

Kas on olemas oht, et töötajad hakkavad siseinfot kuritarvitama? Siseinfo kasutamine ei ole seotud sellega, kas optsioonid on olemas või mitte. Ka praegu võib ju ettevõtte töötaja lihtsalt osta börsilt ettevõtte aktsiaid ja samamoodi siseinfot kuritarvitada.

Optsioonide tuleku või mittetulekuga ma siin küll seost ei näe. Ma ei oskagi optsioonide jagamise negatiivseid Uued tootajate aktsiaoptsioonid välja tuua.

Mis on kohustuslik aktsiaoptsioon?

Meil on ülemaailmselt kõikidel töötajatel võimalik edukate tulemuste saavutamisel saada mingi hulk optsioone ettevõtte aktsiatele. Siis on võimalik optsioone realiseerida kahe, kolme, nelja jne Uued tootajate aktsiaoptsioonid jooksul sõltuvalt nii ettevõtte majandustulemustest kui ka sellest, kuidas inimene oma eesmärke täidab ja kui kaua ta tööl on. See on päris pikk ja konkreetne süsteem kogu Uued tootajate aktsiaoptsioonid.

Kas Eesti tulumaksuseaduse muudatus programmi kuidagi ka mõjutab? Ma arvan, et meil muutub kogu maksustamine senisest lihtsamaks ja loogilisemaks. Kuna tegemist on ülemaailmse ettevõtte globaalsete põhimõtetega, siis Eesti seaduse muudatus üldistes põhimõtetes mingisugust muudatust kaasa ei too. Meid kolme aasta nõue ei puuduta, kuna meil peab ka praegu olema vähemalt kolm aastat möödas sellest hetkest, kui optsioonid välja anti. Meil ei ole lühiajalisi optsiooni kasutamise võimalusi ja ettevõttes on kogu aeg olnud pikaajaline vaade.

Välisfirmade filiaalid olid seni eelisseisus Uuel aastal muutuvad Eesti ettevõtete ja rahvusvaheliste ettevõtete Eestis tegutsevate tütarde aktsiaoptsioonide jagamise tingimused võrdsemaks.

Uued tootajate aktsiaoptsioonid

Siiani on Eestis registreeritud ettevõtted optsiooni üleandmise hetkel maksustatud nii tulu- kui ka sotsiaalmaksuga. Muudatuse peamine eesmärk oli see, et kõikidel juhtudel käsitletakse optsioonidelt saadavat tulu väärtpaberitulu, mitte palgatuluna. Seetõttu on optsioonide maksustamine oluliselt soodsamaks ja lihtsamaks muudetud. Sten Tamkivi kirjutas oma blogis Süsteemis oli Tamkivi kinnitusel siiski üks aiaauk. Alates uuest aastast peaks selline tulude väljavool peatuma.

Juhid probleeme ei näe Enamiku välismaa börsifirmade Eestis tegutsevate tütarde juhtide kinnitusel toimib kontserni optsiooniprogramm juba aastaid ja järgmisel aastal kehtima hakkavad tulumaksuseaduse muudatused olukorda oluliselt ei mõjuta. Rahvusvaheline optsiooniprogramm on kõikidele töötajatele loodud ka Saint-Gobain Isoveris, kinnitas kontserni Eesti tütarettevõtte juhatuse liige Marko Kaupmees.

Rahvusvahelistele ettevõtetele muutub pärast seaduse jõustumist olukord keerulisemaks juhul, kui optsioonide realiseerimise tähtaeg on lühem kui kolm aastat. Sellisel juhul peavad nad tasuma Eesti tütarettevõtte eest erisoodustusmaksu. Valdmaa kinnitusel täidab Cramo optsioonisüsteem kolme aasta nõuet, Uued tootajate aktsiaoptsioonid Saint-Gobainis on Kaupmehe sõnul viis aastat miinimumperiood, kuigi on olemas võimalused ka varem väljuda.

Optsiooni tuleb pikendada Nõue, et korporatsioonisisesed optsiooniprogrammid peavad maksuvabastuseks olema pikemad kui kolm aastat, puudutab Ramirenti, kuna optsioonid on kaheaastased.

  • Millal kasutada oma töötajate aktsiaoptsioone
  • Avatud pahameele kauplemissignaalid
  • Maksu- ja aruandlusprobleemid Mis on ümberhindlus?
  • Kasutage töötajate aktsiaoptsioone maksimaalselt ära - Finantsid -

Kommentaar Endel Palla Harju Elekter ASi nõukogu esimees ja aktsionär Optsioonide jagamine ettevõtte töötajatele on väga hea stimuleerimisvahend, lisaks saab neid seeläbi kinnistada oma firma külge. Meie oleme optsioone töötajatele jaganud ka varem ja see on olnud igati tulemuslik.

Aktsiaoptsiooni kui hüvitise lühiajalugu

Maksutingimuste paranedes hakkavad seda tegema ilmselt paljud firmad ning ilmselt anname ka ise välja uusi optsioone. Me ei jaga optsioone mitte ainult juhtkonnale, vaid oleme alati kõigile andnud.

See kinnistab inimest firma külge. Mõni nimetab seda kuldseks käerauaks, aga nii hull see asi vast ei ole. Mingi mõju on sel siiski — sunnib inimest mõtlema, kas tasub kohta vahetada selle optsiooni kehtivuse ajal või mitte.

Kindlasti Uued tootajate aktsiaoptsioonid optsioonid mingisugune alternatiiv langeva palgataseme korral, aga see pole põhiline eesmärk. Alati jääb väikene risk — keegi ei tea, kas aktsia tõuseb või mitte. Pigem on eesmärk inimeste kinnistamine.

Uued tootajate aktsiaoptsioonid

Kui töötajal kolmeaastane optsioon kehtib, siis töötaja enne mõtleb, kui töölt lahkub. Heldur Meerits, ettevõtja On ju hea, kui on veel üks lisavõimalus töötajate stimuleerimiseks.

Miinuseid ma ei oskagi näha. Börsiettevõtete puhul on küll teada, et seal võivad juhtkonnad olla liiga palju keskendunud kvartali tulemustele. Siiski arvan, et tõenäoliselt ehitatakse need optsiooniskeemid targemalt üles ja need on veidike pikemaajaliste tulemustega seotud.

  • KOHUSTUSLIKU AKTSIAOPTSIOONI MääRATLUS - KARJÄÄRI -
  • Binaarne online-kaubandus
  • Alumine rida See on sageli tähelepanuta jäetud tõde, kuid investorite võime täpselt näha ettevõttes toimuvat ja oskus võrrelda ettevõtteid samade mõõdikute põhjal on üks investeerimise kõige olulisemaid osi.
  • Ümbermääramise definitsioon - Finantsid -

Infoga manipuleerimise ohule siin ma küll kohta ei näe, sest üldised mängureeglid peaksid seda ikkagi kontrolli all hoidma. Ma ei usu, et töötajatel selleks nii palju võimalusi on. Maaja Vadi, Tartu Ülikooli juhtimise õppetooli juhataja Positiivne külg optsioonide jagamise puhul on usalduse küsimus.

Esiteks on see mõõdik usaldusele, mida töötajad võivad ettevõtte suhtes üles näidata. Teiseks seob see ka inimesi ettevõtte usalduse ülestöötamise külge.