Talebi valikute strateegia. Eestvedamise tüübid – kirju maailm

Miks me neid signaale ei lugenud? Kuigi COVID kriisi alguses arvati, et väga paljud ettevõtted hakkavad kommunikatsiooni juhtima in-house inimeste abil, siis tegelikkus on osutunud vastupidiseks. Viiakse läbi praktilised harjutused Tableau baasil. Alguses mindi väga kiiresti sulgema.

Heading 4 Example Millised oskused võiksid kõige paremini aidata meid keskkonnas, mis on ebamäärane, ebaselge ja arusaamatu? Seoses koroona-kriisiga on mitmed organisatsioonid tänaseks veelahkmel.

Mõned on ooteseisundis — millal küll vaktsiinid nii paljudeni jõuaksid, et saaksime esialgsesse olukorda tagasi minna.

Avage tootevalikute juhtimine

Teised õitsevad — nende äri on kriisis saanud tõelise käivituse osaliseks. Talebi valikute strateegia osa üritavad lihtsalt päevast päeva probleemidega maadeldes kuidagi toime tulla ja edasi liikuda. Tegemist on 9. Õppejõud on küsinud: Kirjelda ajaveebiartiklis kaht tuntud IT-juhti võivad olla nii Eestist kui mujaltkes esindavad kaht erinevat juhitüüpi nt. Ilmselt kõige klassikalisem näide on olukorraline teooria, kus juhtimisstiile jaotatakse: Käskivaks — kui ülesande teostaja on algaja — pole ei teadmisi, oskusi ega valmisolekut asju teha.

Müüvaks — kui tahtmist on tekkinud, aga teadmisi vajaka Toetavaks — kui on olemas Talebi valikute strateegia, aga enesekindlust jääb puudu ja Vabad-käed — kui juhitaval on nii oskused kui tahe. Teine populaarne jaotus on Daniel Golemani poolt populariseeritud kuuene jaotus, kus liidrite rollid on kirjeldatud vastavalt praktilistele näidetele komandöri, visionääri, sõbra, demokraadi, tempovedaja ja kootsi coach rollina.

Poliitikakujundajate koolitus

Taas — sõltuvalt kontekstist, olukorrast ja vajadustest. Mõni neist töötab paremini kriisisituatsioonis, teine Talebi valikute strateegia loomiseks, mõni kolmas pikaajaliselt jne. Mõned piirid on suhteliselt sarnased ülaltoodud Golemani kategooriatele.

Siin leiab huvitavaid näiteid vaba tarkvara maailmast. Lisan siia veel ühe kirjelduse, kus eestvedamise teooriatest tulenevalt on lisatud veel mõningaid kategooriaid 3 — servant leadership — kuidas eestvedaja roll on ennekõike olla juhtimisteenuse pakkuja, 8 — transformatsiooniline — juht on tiimile positiivses mõttes väljakutseid esitamas, sihte seadmas, 9 — transaktsiooniline — agenditeooriast tulenevalt on juht ennekõike tulemuste üle läbirääkija ja 10 — bürokraatlik — reeglite-keskne juhtimine.

Tunduks olevat suhteliselt lihtne ülesanne võtta ette mõni juht näidiseks ja jagada ta siis nimetatud klassidesse. See ülesanne käib enamasti käsikäes Talebi valikute strateegia organisatsiooni baaskultuuri või siis selle muutumisega.

Sinine laine tapsuse naitajad

Niisiis — sõltuvalt nimetatud baasteooriatest võiks juhte kategoriseerida erinevatesse klassidesse ja hinnata nende võimekust siis kas puhtast stiilist või siis stiilide segust tulenevalt mingite tulemuste toomisega hakkama saada. Sedaliiki mõtteharjutusi on populaarses kirjanduses juba üksjagu tehtud, et mõned kuulsad IT juhid siis kategooriatesse paigutada: Apple ja Steve Jobs — ilmselgelt oli IT valdkonna visionäär.

Samas selgete vigadega. Bob Sutton on oma Oma teoses kirjeldas ta väga selge hinnanguna, et kuigi Apple oli Talebi valikute strateegia vektorilt liikumas väärt ettevõtteks, siis enamike jaoks oli tegemist väga toksilise Talebi valikute strateegia, mille lähtepunktiks oli just Steve Jobsi isiksus.

Microsoftis oli Steve Ballmer pigem transaktsioonilise ja bürokraatliku organisatsioonikultuuri looja, mille elementideks olid selged väljundeesmärgid, tulemusnäitajad, võtmeindikaatorid ja up-or-out kultuur, mille abil parimaid kiideti ja kullati ning kehvemaid juhiti organisatsioonis välja. Satya Nadella liitumisel Microsofti kultuur muutus.

Edasi Eksklusiiv

Kui seni oli oluline töötajate omavaheline konkurents, siis Nadella seadis sihiks pigem koostöö. Iga töötaja pidi perioodiliselt tõestama, et tema aitas mõnes projektis kedagi teist ja ta kasutas ühtlasi kellegi teise abi.

Tugevalt dominantse stiiliga juht, kes on oma sihikindlusega, tugeva läbirääkijana pannud oma organisatsioonis inimesed tulemusi saavutama. Amazoni Jeff Bezose kohta liigub kuuldusi, et tegemist on pigem transformatsioonilise juhina, kes pidevalt otsib võimalusi organisatsiooni-siseseks uuendamiseks ja tulemuste saavutamiseks suurema efektiivsuse kaudu.

Armas eesti rahvas kodus ja kaugel! Head tartlased, lugupeetud linnapea ja aukodanikud!

Facebooki kaksikjuhtimine Mark Zuckerbergi ja Sheryl Sandbergi poolt on kuuldavasti mõlemal pigem transformatsiooniline, kes üritavad suunata inimesi uuendusi ellu viima. Tegelikult tahtsin kirjutada hoopis sellest, et kas ja kuidas VUCA maailmas ülaltoodud juhtimisstiilid võiksid muutuda.

Kas COVID kriisi käigus või selle järel peaks juhtimine olema mingis aspektis hoopis teistsugune, sest hetkel viitavad kõik märgid, et jah — olukord on muutumas ja ilmselt nii põhjalikult, et isegi peale seda kui pandeemia on alistatud, siis paljud organisatsioonid võiksid oma Otsi strateegia oendusabi uuringud hoopis teistsuguseks ümber mängida.

See kehtib tehnoloogiamaailmas veel eriti. Tooksin siin Talebi valikute strateegia isikliku näite.

Bollinger Tape paber

Kuni selle hetkeni toimusid meie kohtumised ainult virtuaalsel moel. Kolm tiimi liikmetest olid kusagil Tallinnas oma kodukontorites, üks-kaks aeg-ajalt päriskontoris.

Kaks kusagil suvemajades või maakodudes. Üks oli seoses reisimispiirangutega kinni jäänud Küprosele. Enne projekti teostamist ei olnud me kordagi kohtunud.

Saime tuttavaks virtuaalselt. Vaidlesime virtuaalselt. Leppisime eesmärkides ja muudatustes kokku virtuaalselt.

Binaarsed valikud kauplemise kursused

Jõudsime tulemusteni virtuaalselt. Kui juhtimisest rääkida, siis oli see igas mõttes teistsugune.

Milline juht mis kasti kuulub?

Olin siiralt üllatunud, et muutunud oludest hoolimata jõudsime kenasti tulemuseni. Analüüsiks selle näite varal, et mis oli konteksti mõistes teine ja kuidas juhtimine on Talebi valikute strateegia Mida tähendab VUCA maailm?

Alustame kõigepealt VUCA defineerimisest. Termin pärineb üldsegi sõjandusest. Laiapõhjaliste sõdade asemel on tekkinud ebamäärased lokaalsed konfliktid, mida on keeruline Talebi valikute strateegia sõjaks nimetada. Sellest tulenevalt kirjeldasid Lawrence ja Steck oma Mõned viited allpool: James A.

Steck Overview of Management Theory. Army College Carlile, Pennsylvania. Stiehm, Judith Hicks and Nicholas W.

Townsend The U. Temple University Press. Nathan BennettG.

  • Mainejuhtimine Archives - Meta Advisory
  • Heading 4 Example Millised oskused võiksid kõige paremini aidata meid keskkonnas, mis on ebamäärane, ebaselge ja arusaamatu?
  • Taiustatud valikute strateegiad
  • Esialgsed IPO aktsiaoptsioonid
  • Poliitikakujundajate koolitusPoliitikakujundajate koolitus - CentAR Centre for Applied Research
  • Bollinger ribad Thinkorswim
  • Iga saade toob esile ühe erilise kahekümnendates saatekülalise, kes üritab maailmas midagi muuta ja kellega räägitakse noorte motivatsioonist ja mõtteviisist.

Nimetatud kategooriasse langevad mitmed viimase paari dekaadi jooksul toimunud sündmused, mis on põhjalikult maailma kujunemist mõjutanud: Dot-com mulli Talebi valikute strateegia Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust ja Donald Trumpi valimine presidendiks Koroonaviiruse esimene, teine ja kolmas laine Iga konkreetse näite puhul on analüütikute sõnul tegemist suurt mõju avaldanud sündmustega, mis on üksjagu teistsuguseks muutnud maailmamajanduse olukorra.

Ühiselt oli jõutud järeldusele, et nende täiendkoolituse äri on ilmselgelt muutumas. Samas tegid kõik tollastes aruteludes osalejad üksmeelselt panuseid, et USA presidendivalimised võidab Hillary ja sellest tulenevalt võiks äri USAga jätkuvalt õitseda.

Ilmselge näide, et isegi väga nutikas kamp, kes tollal Oxfordis strateegilisi juhtimisotsuseid tegi, ei suutnud Talebi valikute strateegia analüüsis hoida piisavalt avarat pilku, et tulevikuks valmis olla.

See panigi mind küsima, et millised juhtimispraktikad võiksid muutunud olukorrale olla vastavad, kuna ülaltoodud kategooriate põhjal otsuste tegemine ei anna enam muutuvas maailmas piisavalt adekvaatseid vastuseid. Seni olen vist kõige täpsema võimaluse nimetatud olukorda mõtestada leidnud ühelt suhteliselt vähetuntud Singapuri päritolu juhtimispraktikult Sattar Bawanylt, kes on kirjeldanud, et VUCA maailmas võiks juhtimine tugineda neljal sambal, mis on kokku võetud inglisekeelse lühendiga LEAP: Liberal — hoia avatud meelt mistahes võimaluste suhtes; Exuberant — ürita olla energiline, kirglik, aga samas oma energiat nutikalt juhtida, et mitte läbi põleda; Agility — kohane vastavalt vajadusele oma suunda, et loovalt Talebi valikute strateegia nutikalt teha tarku valikuid kui olemasolev siht peaks jõudma tupikusse ja Partnership — kuna sa ise ei suuda kunagi endale tööle võtta kõiki nutikaid inimesi, siis ürita leida häid partnereid nii oma organisatsiooni seest kui ka mujalt, kelle abiga oma eesmärke paremini täita.

Kasumlikkus ja sustemaatiline kaubandus Michael Harris

LEAP through the VUCA world by Sattar Bawany Mulle tundub, et uute juhtimispraktikate loomine, mis tuginevad nimetatud neljal sambal aitavad mõnevõrra loogilisemalt toime tulla VUCA-maailma väljakutsetega, mis seavad meid organisatsioonides üha enam silmitsi tundmatute tundmatutega unknown unknowns — parafraseerides siinjuures Donald Rumsfeldi, kes