See on keelatud kaubanduse katmata valik, Mis on õiglane kaubandus?

Rahvusvahelise piirmäära avaldab registri vastutav töötleja oma veebilehel viivitamata iga kord pärast selle avaldamist Euroopa Komisjoni poolt. Kasvavat huvi näitab ka ettevõtete huvi õiglase kaubanduse sõprade märgise taotlemisel.

Äsja MTÜ Mondo poolt läbi viidud Eesti õpilaste õiglase kaubanduse teadlikkuse uuringus selgus, et enamik tahaks osta rohkem õiglase kaubanduse tooteid, kuid ei saa, sest neile harjumuspärastes poodides on väike valik või neid lihtsalt ei pakutagi.

Avasime taas võimaluse taotleda õiglase kaubanduse sõbra märgist Üksikasjad Õiglase kaubanduse sõbra tunnustuse saajad avaldatakse maikuus õiglase kaubanduse päeval. Õiglane kaubanduse põhimõtte kohaselt saavad kõik panustada maailma võrdsemasse arengusse. Sellist kaubandusmeetodit rakendatakse toorainele ja kaupadele, mis on pärit arenguriikidest, kuid mida tarbitakse enamjaolt arenenud maades - kohv, tee, suhkur, kakao, troopilised puuviljad, šokolaad, puuvill jms. Õiglase kaubanduse tuntuim märgis on Fairtrade.

Sama uuring näitas ka suurt muutust noorte eelistustes: hüppeliselt kasvas keskkonnasäästlikkuse olulisus ning kõige enam oodatakse muutust ettevõtetelt. Õiglase kaubanduse sõbraks kandideerimine on avatud Taotleda saab siin.

See on keelatud kaubanduse katmata valik

Mis on õiglane kaubandus? Õiglane kaubandus on kauplemisviis ja rahvusvaheline kokkulepe, mis toetab otse ja tõhusalt Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika arengumaade ebasoodsas olukorras olevaid väiketalunikke ja tootjaid.

Õiglane kaubandus tagab arenguriikide talunike ja tootjate majandusliku elujõulisuse.

See on keelatud kaubanduse katmata valik

Õiglase kaubanduse raames kaubeldakse selliste toodetega, mida toodetakse arengumaades ja mille tootmisprotsessile on loodud rahvusvahelised standardid, näiteks kohv, kakao, tee, suhkur, šokolaad, troopiline puuvili, riis, kinoa, pähklid, õli, kuld, puuvill jms. Õiglase kaubanduse viis põhimõtet Õiglase hinna maksmine — tootjad saavad hinda, mis katab kõik tootmisega seotud kulud, tagab inimväärsed elutingimused ja mõistliku sissetuleku.

See on keelatud kaubanduse katmata valik

Lapstööjõud on keelatud — kõik lapstööjõuvormid on keelatud, eriti kui need kahjustavad laste haridust või nende füüsilist tervist ja vaimset arengut. Inimväärsed töötingimused — istandustes, farmides, töötlemisettevõtetes ja teistes ettevõtetes töötavad inimesed See on keelatud kaubanduse katmata valik inimväärsetes ja ohututes tingimustes ning saavad äraelamist võimaldavat töötasu. Kohalike kogukondade areng — lisaks miinimumhinnale makstakse tootjale ka hinnalisa ehk lisatasu, millest investeeritakse märkimisväärne osa tootjakogukondade arenguprojektidesse.

See on keelatud kaubanduse katmata valik

Nende projektide hulka kuulub joogiveega varustamine, teede, haridus- ja tervishoiuasutuste ehitamine, koolihariduse ja kutseõppe ning tervishoiuga seotud kulude katmine, mikrorahastus jne. Keskkonnasäästlikkus — õiglase kaubanduse süsteem välistab kahjulikud põllumajanduskemikaalid ja GMO-d.

Lisaks toetatakse selliseid tootmistehnoloogiaid, mis säilitavad väärtuslikke ökosüsteeme ning kaitsevad nii tootjate, tööliste kui ka tarbijate tervist. Kas fair trade või Fairtrade? Õiglane kaubandus ehk fair trade on laiem mõiste: see on lähenemine ja rahvusvaheline kodanikuliikumine, mis võtab aktiivselt osa poliitilistest aruteludest rahvusvaheliste kaubandusreeglite õiglasemaks muutmiseks ning toetab aktiivselt sotsiaalset ettevõtlust ja solidaarsust arengumaade väiketootjatega.

Kõige värskemad Tarbija uudised otse sinu postkasti Fairtrade kokkukirjutatuna viitab õiglase kaubanduse märgistamise organisatsiooni Fairtrade Internationali poolt juhitava sertifitseerimis- ja märgistamissüsteemile, mille Voimalused aktsiate noteerimiseks on aidata tarbijatel kergemini leida tooteid, mis on toodetud vastavaid töötingimusi ja See on keelatud kaubanduse katmata valik standardeid järgides.

See on keelatud kaubanduse katmata valik

Eesti keeles kasutame märgile viidates ingliskeelset Fairtrade'i. Allikas: fairtrade.

Minu käest uuritakse sageli, kas see pole lihtsalt ettevõtete, nii tootjate kui ka kaupmeeste kasulik suhtekorraldustrikk ja kas see süsteem on ikka õige ja kasulik kas raha jõuab ikka taluniku ja tootjanikirjutab MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise valdkonna eestvedaja Kristina Mänd. Õiglase kaubanduse tooted tulid Eestisse kümme aastat tagasi. Praegu on suur valik selle märgisega tooteid saadaval enamikus kauplusekettides. MTÜ Mondo on tunnustanud õiglase kaubanduse sõbra märgiga 48 organisatsiooni. Miks peaks üks ettevõte toetama õiglast kaubandust?