Kuidas kindlustada tootajate varude valikud

Piirake seda, kellel on lubatud teie teenuse abil makseid töödelda. Koostage hädaolukorraks valmisoleku kava, sealhulgas evakuatsiooniplaan. Meie täieliku valvesüsteemide leiad siit. Lisaks saab kaitsta oma ettevõtte tegevust hoone valdaja vastutuskindlustusega ning ka teisi võimalusi on veel mitmeid. Sel juhul tuleks juurde sõlmida liigutamise kaitse, et seadmete montaaži või transpordi käigus ettetulevad ootamatused oleksid samuti kindlustatud. Eksperdid soovitavad leida kohalik müüja, kes pakub turbealaseid nõuandeid ja ka hooldustoetust.

Näiteks kindlustades tulekahju vastu, hüvitatakse selle raames nii põlengu tulemusel hävinenud hoone taastamine, seadmete asendamine kui ka suitsust ja tahmast riknenud või hävinud kaup.

Kuidas kindlustada tootajate varude valikud

Sagedastel juhtudel tulevad lao- ja tootmishoonetes ette näiteks laadurite otsasõidud riiulitele, masinatele, inventarile. Seadmeid saab kindlustada ka sisemiste rikete vastu Eraldi saab välistest mõjuritest tingitud kaitsele juurde sõlmida seadme sisemise rikke katte.

Sageli tulenevad tööstustehnika rikked ka voolukõikumistest ning seda just eelkõige maapiirkondade põllumajandustööstustes. Sel juhul tuleks juurde sõlmida liigutamise kaitse, et seadmete montaaži või transpordi käigus ettetulevad ootamatused oleksid samuti kindlustatud. Kindlustussumma peab lähtuma kogu vara väärtusest Kindlustades tervikuna kogu ettevõtte vara, tuleks kindlustussumma määramisel arvestada kõikide hoonete ja seadmete väärtusega.

Ainult nii on tagatud, et kahju korral saab kogu vara taastatud.

Salva varakindlustuse osakonna juhataja sõnul arvestatakse rusikareeglina seadmete taastamissummana turuväärtust. Tegemist on tööprotsessi tõrke või mõne muu ootamatu juhtumi tõttu seiskunud äritegevuse kahjudega.

Paljud tootmisettevõtted sõlmivad ka üha aktiivsemalt oma töötajatele õnnetusjuhtumikindlustust, mis aitab õnnetuste korral lisaväljaminekuid katta. Kuigi tootmisprotsessi ja masinate käsitsemisel ollakse üha hoolsamad, tuleb õnnetuid ootamatusi siiski ette.

Õnnetusjuhtumikindlustuse sõlmimisel saab valida erinevate variantide, nagu valuraha- päevaraha- püsiva puude või surmajuhtumihüvituse vahel. Võimalus on neid valida üksikult või ka kombineerida. Seega on valikuid ettevõtte tegevuse, töötajate ja vara kindlustamiseks väga mitmeid. Esmalt tuleks oma tegevusalast lähtuvalt läbi mõelda kõik võimalikud riskid ning arvestada kogu vara taastamise väärtust.

Kõige mõistlikum on enne lepingu sõlmimist kindlustuse esindajaga lahendused läbi rääkida ning kaardistada kõik ettevõtte tegevusalast ja eripärast tulenevad asjaolud, mis annab põhjaliku alusteabe ning võimaldab sõlmida just enda ettevõtte valdkonnast ja eripärast lähtuva piisava kattega kindlustuskaitse. Salva esindused asuvad üle Eesti ning nõu saab küsida ka telefonitsi või mailitsi. Vastutuskindlustus kaitseb ettevõtet inimliku eksimuse eest Kindlustus ei kaitse mitte ainult hoonet, seadmeid või kaupa, vaid annab võimaluse katta ka inimlikust eksimusest, ootamatute asjaolude kokkulangevusest või kellegi tegematajätmisest tuleneva kahju.

Kuidas kindlustada tootajate varude valikud

Tööstusettevõtetel on lähtuvalt oma tegevusalast võimalik kaaluda erinevate vastutuskindlustuse valdkondade vahel. Kõige levinum on üldine tsiviilvastutus ootamatuste vastu, mis on tekitanud klientidele või kõrvalistele isikutele tervise- või varakahju.

Näiteks võib siin olla tegemist torustiku purunemisest tekitatud kahjuga kõrvalhoonele või ka hoones, aga ka hoone esisel kõnniteel libastuv klient. Sagedasti valivad ettevõtted ka tööandja vastutuskindlustuse, mis katab halbade asjade kokkulangemisel tootmisruumides töötajatele tekkinud kahjud.

Kuidas kindlustada tootajate varude valikud

Selleks võib olla näiteks mõne tööstusmasina rikke tõttu tekkinud või ka lihtsalt hoone põrandale jäetud masinadetailidele komistades tekkinud vigastused. Tootevastutus on aga vajalik eelkõige juhtudel, kui tootmisprotsessis juhtunud viga avaldub alles pärast toote üleandmist tarbijatele.

Saate paljudele POS-süsteemidele lisada sõiduplaane ja ajakellasid või osta teenuseid eraldi. Meie täieliku ülevaate töötajate planeerimise tarkvara kohta leiate siit.

Nutikad ettevõtte turvalisuse tavad Turvakaamerad ja jälgimine Esimene ja kõige ilmsem turvainvesteering, mida teie ettevõtte heaks teha tuleb, on valvekaamerate paigaldamine. Need kaamerad muutuvad taskukohasemaks ja sageli saab neid komplekteerida häireseire teenustega. Teie töötajad peaksid teadma, et vaatate salvestatud videot perioodiliselt. See aitab vältida varude vähenemist ja tõkestada kliente varastamast.

Krediitkaardi- ja pettusekaitse Kaardimaksete töötlemisel peate oma klientide makseteavet hoolikalt kaitsma. Hiljutise vastutuse muutumisega võib teid - mitte kaardifirmat - pidada pettuse eest vastutavaks, kui te ei vasta uusimale kaarditöötlustehnoloogiale. Parim strateegia on kasutada makseprotsessorit, mis tagab teie ettevõttele õige turvalisuse taseme.

Kuid täiendava turvakihi lisamiseks on ka mõned asjad, mida saate teha: Ärge talletage krediitkaarditeavet ise.

Ettevõtte töötajatele ja varale annab kaitse läbimõeldud kindlustusleping

Esitage laua- või klienditöötlust. Piirake seda, kellel on lubatud teie teenuse abil makseid töödelda.

Kuidas kindlustada tootajate varude valikud

Hoidke suurepäraseid müügiarveid. Kasutage keerukaid paroole ja muutke neid sageli.

Kindlustage tulemüüride, paroolide ja pahavaravastase tarkvara abil teie makse töötlemise ja CRM kliendisuhete halduse tarkvara toetavad seadmed.

Lukustage WiFi-juurdepääs ja kasutage võimsat tulemüüri. Pidage nõu spetsialistiga, kuidas saada PCI-ga maksekaartide tööstusharu ühilduvaks.

Ettevõtte töötajatele ja varale annab kaitse läbimõeldud kindlustusleping Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüdi sõnul võivad kindlustuskaitse puudumisel sellised ootamatused oluliselt pärssida ettevõtte arengut ja igapäevatööd. Alver Kivirüüdi sõnul on tööstustehnika ja -hoonetega toimunud kindlustusjuhtumid väga erinevad, olgu selleks külmhoone kompressori plahvatus, mis purustas kogu hoone ja hävitas kauba või tulekahju saekaatris, mis laastas nii hoone kui ka sees olnud puidu ja masinad.

Kaaluge muud tüüpi maksete, näiteks mobiil- või PayPal-maksete aktsepteerimist. Makseprotsessorite kohta lisateabe saamiseks - sealhulgas vastavusprobleemid, mobiiltelefoni rahakoti valikud ja hinnakujundus - vaadake maksete töötlemise ülevaateid meie õdede saidilt Business.

Nutikad ettevõtte turvalisuse tavad Meie uuringutele ja ekspertintervjuudele tuginedes on siin mõned lihtsad odavad või tasuta viisid, mis aitavad teil oma ettevõtet kaitsta: Kui töötaja lahkub ettevõttest, muutke kiiresti häire- ja sisselogimisparoole. Nõuda töötajatelt paroolide regulaarset uuendamist või paroolide hoidja palkamist.

Ettevõtte kindlustamine: töötajad, kliendid ja varad

Kontrollige põhjalikult tööhõivealaseid viiteid ja viige läbi taustakontroll. Hoidke parklad ja hoonete väljapääsud hästi valgustatud. Hoidke ukse sissepääsud lehest, märkidest või muudest nähtavust takistavatest esemetest eemal.

Investeerige turvakaameratesse, mis salvestavad pimedas.

Kui tegelete sularaha ja füüsilise tšekkidega, muutke pankade väljaostmise aegu või kasutage soomustatud transporditeenust.

Koostage hädaolukorraks valmisoleku kava, sealhulgas evakuatsiooniplaan. Jälgige kõiki ettevõtte omanduses olevaid seadmeid, sealhulgas seerianumbreid, ja hoidke teavet väljaspool ühendust.