EFI kauplemise susteem.

Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles pärast kohtumist, et täna liikmesriikidelt toetuse saanud eelnõud on kliimamuutuste ennetamiseks äärmiselt olulised. Järeldus Kui soovite rõhutada toote konkurentsieelist, valige hoolikalt sõnastus. Milline see teie puhul osutub, on võimatu ennustada. Ribareklaam tuli saidilt eemaldada.

Keskkonnaministrid leppisid kokku ühise positsiooni kahe kliimapoliitika eelnõu osas, mis võimaldavad Euroopa Liidul liikuda lähemale oma üldisele eesmärgile vähendada kasvuhoonegaaside heidet Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles pärast kohtumist, et täna liikmesriikidelt toetuse saanud eelnõud on kliimamuutuste ennetamiseks äärmiselt olulised.

EFI kauplemise susteem

Ka täna kulus kokkuleppeni jõudmiseks omajagu aega, kuid lõpuks leidsime siiski ühise keele," kommenteeris kohtumist juhtinud Kiisler. Kasvuhoonegaasidega kauplemine motiveerib suurtööstusi ja energeetikasektorit oma emissioone vähendama, aga sama oluline on ka tegeleda kauplemissüsteemi EFI kauplemise susteem kuuluvate sektoritega, sest just nendest sektoritest pärineb ligi 60 protsenti ELi heitkogustest.

How EFI Fuel Pumps Work

Niiöelda kohustuste jagamise määrus piirab kasvuhoonegaaside heidet transpordis, põllumajanduses, jäätmekäitluses, tööstuslikes protsessides ja väikesemahulises energiatootmises. Kõikidele liikmesriikidele seatakse iga-aastased kasvuhoonegaaside heite piirkogused, mida ei tohi ületada.

EFI kauplemise susteem

Sealjuures saab iga liikmesriik ise otsustada, millistes sektorites ja kuidas konkreetselt heidet vähendada. Võimalustena on näiteks ühistranspordi kaasajastamine ja populariseerimine, hoonete soojustamine, kliimasõbralikumate põllumajanduspraktikate kasutamine jne.

Eestil tuleb Esialgse analüüsi põhjal on kõige rohkem võimalusi heite vähendamiseks transpordisektoris.

EFI kauplemise susteem

Kui metsa kasvab juurde või seda raiutakse, mõjutab see automaatselt metsa süsinikuringet. Euroopa Liidu üldine põhimõte on, et süsiniku sidumine ja heide selles sektoris peab olema vähemalt tasakaalus," selgitas Kiisler.

EFI kauplemise susteem

Nüüd algavad mõlema eelnõu osas lõpliku kokkuleppe saavutamiseks läbirääkimised Euroopa Parlamendiga. Samuti jätkuvad läbirääkimised kasvuhoonegaasidega kauplemise süsteemi reformi osas.

Välismaa Austraalia tahab liita enda heitkogustega kauplemise skeemi Euroopa Liidu omaga. See võimaldaks Austraalia ettevõtetel kasutada Euroopa süsihappegaasi emissiooni lubasid alates Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise turg on maailma suurim ning lepet Austraaliaga nähakse märkimisväärse sammuna heitgaaside emissiooni vähendamiseks globaalselt, vahendas BBC. Austraalia ja Euroopa Liidu skeemide täielikku liitumist oodatakse