Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus

Miinus COPK-i töötamise korral võib olla see, et teie ettevõtte rajatiste valvurid muutuvad sageli ja igaüks neist on vaja taastada ja "sisestada juhtumi" hästi ja kui see täheldati eespool lepingu sõlmimisel Seoses turvateenused tükeldamise maksimaalse täpsustada lepingu teema ja vastutuse nii, et olukord ei ole olukord, et CAC on juhul, mille puhul midagi ei vastuta. Lahing paljudes valdkondades domeenid praktikas Järgmine väljamõeldud pilt illustreerib võitluse mõistet paljudes taktikalistel tasanditel kasutatavate valdkondades. Seega muutub "telg ja kodarad" süsteem järk-järgult "võrku", mille sõlmed on ühendatud arvukate võlakirjadega, ehkki erinevate formaalsete ja intensiivsusega. Indo-paus, kuidagi tähendab Euraasia kontinendi jagamist, sest ei Hiina ega muud "mandri" riigid Euraasia ei sobi sellesse disaini. Äritegevus partnerite vaheliste majapidamiste ühenduste loomiseks. On ilmne, et ükski kahest alternatiivsest projektist uue Euraasia ehitamiseks ei ole veel omandanud üksikasjaliku "tegevuskava" tüüpi.

Pulillaloni projekti ettevalmistamine pruudisaloni äriplaan "Inimesed soovivad alati iseseisvat ettevõtlust alustada. Isegi kui nad ei suuda kunagi teenida enam kui paar tuhat dollarit aastas, on ikkagi mõni atraktiivne võime ehitada oma plaane ja täita erinevaid ülesandeid, mille igapäevaseks otsusteks on väikeettevõtja silmapaistvam, "kirjutas kuulus Ameerika majandusteadlane Paul Samuelson [10].

Kuid kahjuks ei piisa ühest soovist. Iga ettevõtja, kes oma tegevust alustab, peaks selgelt väljendama vajadust materiaalsete, finants- töö- ja intellektuaalsete ressursside järele, nende võimaliku kättesaamise allikaid, samuti oskama selgesti määratleda ressursikasutuse efektiivsuse ettevõtte protsessis.

Kõik need ülesanded aitavad lahendada Taktikalise kaubandusstrateegia Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus, mis on ettevõtluse aluseks ja mis on põhjalik uuring mis tahes ettevõtte töö erinevate aspektide kohta.

Mis ei ole väliskaubandus. Väliskaubanduse käive

See hõlmab ettevõtte eesmärke nii kohe kui ka tulevikus, praeguse hetke hindamist, ettevõtte eeliseid ja puudusi, samuti turuanalüüsi Parimate variantide vahendamine klientide andmeid. Turumajanduses on äriplaan tööriist, mida kasutatakse kõigis ärivaldkondades.

Äriplaan kirjeldab ettevõtte tegevust ja selle juhte, kuidas juhtida järgmisi ülesandeid: - ettevõtte konkreetsete valdkondade ja tegevusvaldkondade määratlemine, sihtturgude ja äriühingu asukoht nendel turgudel; - tarbijatele pakutavate kaupade ja teenuste kvaliteedinäitajate koostise ja määratluse valimine; Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus kaupade loomise ja müügi tootmis- ja kauplemiskulude hindamine; - ettevõtte personali ja nende töönõuete motivatsiooni tingimuste hindamine eesmärkide saavutamiseks; - turu-uuringute, hindade, müügiedendus- reklaami- ja turustuskanalite turundustegevuse koosseisu määramine; - ettevõtte finants- ja materiaalse olukorra hindamine ning materiaalsete ja rahaliste vahendite adekvaatsus eesmärkide saavutamiseks.

Meie riigis on äriplaan läbinud teatavat arengut. Nii väidavad konsultatsioonifirma "Dialoog: Ameerika-Venemaa" DARet kliendid tulevad neile tavaliselt sõnadega: "Me vajame raha, mitte äriplaani. Ühelt Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus kohapeal kasvatatud suhtumine on ühelt poolt vanade direktiivide planeerimise igakülgne eitamine ja teisest küljest kindel veendumus, et keegi peaks andma raha, kui mitte riik, nii välisinvestor. On selge, et investor arvab üsna Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus esiteks ei ole ta kellelegi midagi võlgu, ja teiseks, ta mõistab selgelt, et kui ettevõtja ei suuda tavapärast äriplaani teha, siis ei suuda ta äriplaanis sätestatud ülesandeid lahendada saab [8].

Nüüd muutub üha sagedamini ja tõenäoliselt äriplaan sisehaldustegevuse tulemusena, Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus on vajalik ettevõtte tegevuse mitmete küsimuste lahendamiseks, mis ei ole seotud välisinvesteeringute ligimeelitamisega. Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus on uue ettevõtte avamine ja ettevõtte ja selle peamiste tegevusvaldkondade profiili määratlemine, olemasoleva ettevõtte ümberkujundamine, äritegevuse uute tüüpide ja meetodite valimine.

Isegi kui ettevõte on lihtne ja kõik tundub olevat teada ja eelnevalt arvutatud, võib olla, et ettevõtetel on mõned probleemid, tuleb teha otsus. See on äriplaan, mis võimaldab arvutada lõpliku tulemuse kõikvõimalikud variandid ja valida optimaalne, ilma konkreetsete tegelike sammude tegemata. Seega ei anna äriplaan juhtimist Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus otsused tehakse selle analüüsi põhjal, kuid tavapärane töö on tavaline, töö ilma plaanita tegelikult sellist valikut kaotab.

Lisaks sellele piisab, et isoleerida rahvusvahelistest äristandarditest, kuna ei saa tugineda ühelegi spetsiaalsele pikaajalisele Venemaa juhtimissüsteemile, kuna ettevõtted peavad tegelema välisinvestoritega, kellel on täiesti erinev metoodika raamatupidamise, planeerimise jne korraldamiseks. Edasiste suhete edukaks arendamiseks on vaja "ühist keelt", mis peaks põhinema rahvusvahelistel standarditel [7].

Eespool öeldust tuleb mõista, et lõpliku kvalifitseeruva töö objektiks on äriplaani väljatöötamine ning äriplaani objektiks on pulmaklubi. Kvalifitseeruva töö eesmärgid on järgmised: - äriplaanide teoreetiliste aspektide üksikasjalik uuring; - Bratski linnapõlve noortepõlvete kaupade ja teenuste Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus läbiviimine; - pulmakampaania "Aphrodite" äriplaani väljatöötamine.

Vastavalt lõpliku kvalifikatsioonitöö teostamise eesmärkidele on lahendatud järgmised ülesanded: - uuriti üksikasjalikult äriplaani teoreetilisi, majanduslikke ja metodoloogilisi aluseid; - viis Bratski linna noorpaaride Daniel Valikud kauplemine ja teenuste turgude analüüsi; - kavandati salongi "Aphrodite" tegevus, müüdud kaupade valik ja pakutavate teenuste kataloog; - on määratletud organisatsioonilised ja õiguslikud Schwabi valikute kauplemise tundi - arvutati salongi peamised finantsnäitajad ja projekti tõhusus esimesel tegevusaastal; - kaaluti salongi tegevusega seotud võimalikke riske ja garantiisid.

Äriplaani roll ettevõtte korraldamisel Sõna "äri" ingliskeelsest versioonist tähendab mis tahes tegevusala, äri, mis toob tulu. Tööga tegelev isik on ärimees inglise ärimeessee tähendab ärimees, ärimees, ärimees. Ettevõtte mõistet võib käsitada ettevõtluse mõiste sünonüümina. Ettevõtlusalane tegevus, ettevõtlus on iseseisev kodanike ja nende ühenduste tegevus, mille eesmärgiks on kasumit teenimine, toimub kodanike poolt omal vastutusel ja varalise vastutusega ettevõtte organisatsioonilise ja õigusliku vormi piires [3].

Leonid Savin. Indo-Vaikse ookeani piirkonnas: USA kahe ookeani ruumis

Äriplaneerimine äriplaan on iseseisev kavandatud tegevus, mis on otseselt seotud ettevõtlusega. Turutingimustes on ebareaalne saavutada stabiilne äri edu, kui te ei kavanda oma arengut tõhusalt, ei koguta pidevalt teavet oma riigi ja väljavaadete kohta, sihtturgude seisundit, konkurentide positsiooni jne kohta.

Materiaalsete, töö- intellektuaalsete, finantsressursside jaoks on vaja mitte ainult täpselt Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus nende tulevikuvõimalusi tulevasteks, vaid ka saada nende vastuvõtmiseks allikaid, et nad saaksid kindlaks teha ressursikasutuse efektiivsuse ettevõtte protsessis.

Varem oli avaliku halduse juures äritegevuse planeerimine puhtalt tsentraliseeritud, ettevõtted jäid ainult ülalnimetatud ülesannete ja plaanide täitmisest. Praegu ei ole enamus kommertsettevõtetel ametlikult vastu võetud plaane ja äriplaanide jaoks vajalikke mehhanisme ei ole, erinevad normid, standardid jne. Äriplaan asendatakse erinevate omaniku otsustega nende või muude majandustegevuse valdkondade kohta, mis tavaliselt arvutatakse lähitulevikus ja ei näe ette tuleviku suunda.

See on tingitud riigi turuolukorra kiire muutumisest ja ettevõtluskeskkonnast, väikestest ettevõtjatest väikestest juhtivtöötajatest ja majanduse juhtimisel tugeva kogemuse saanud suurte ettevõtete juhtide prestiižist, kuigi see praktika paneb sellised juhid tihtipeale silma.

Kvartali- ja aastaaruanne esitatakse Rahandusministeeriumi korralduse kohaselt, riiklikud statistikaametid tellivad statistilisi aruandeid jne.

Äriplaanide osas ei ole Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus koostamiseks erinõudeid ega juhiseid.

Ebaõnnestumiste, äritegevuse vigade arvutuste ja kahjude kohta saab teada alles pärast kvartali bilansi koostamist. Siiski ei koostata bilansi üksikasjalikke analüütilisi ülevaateid, seega ei võeta olukorra parandamiseks õigeaegseid meetmeid.

Osaliselt sel põhjusel oli enamus ettevõtetes rasket finantsolukorda või üldse maksejõuetusealhulgas kaubandust, toitlustust ja muid teenuseid, kuigi nendes sektorites peaks maksmata jätmise probleem olema kõige vähem murettekitav [3].

Erinevate praeguste otsuste vastuvõtmine, isegi kõige õigeaegsemad, ei asenda äriplaani, mis võrreldes otsustusprotsessiga on palju kõrgema astme juhtimistegevus. Seega on äritegevuse planeerimine objektiivne ettevõtja, ettevõtja ja ettevõtja enda äritegevuse hindamine ning samal ajal vajalik vahend disaini- ja investeerimisotsuste Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus vastavalt turu vajadustele ja praegusele majandusolukorrale. Üldjuhul hõlmab äriplaan ettevõtetele suunatud strateegiliste ja taktikaliste ülesannete lahendamist.

Ametlik äriplaneerimine nõuab kindlasti jõupingutusi, kuid see annab märkimisväärseid eeliseid: - paneb juhid mõtlema paljulubavaks; - annab aluse tõhusate juhtimisotsuste tegemiseks; - suurendab võimalust anda ettevõttele vajalikku teavet; - aitab vähendada äritegevuse riske; - viib kõigi ettevõtjate tegevuse selge kooskõlastamiseni; - võimaldab prognoosida oodatavaid muutusi, valmistuda äkilisteks turutingimuste muutmiseks.

Järelikult, erinevalt ettevõtte majandusliku ja sotsiaalse arengu traditsioonilisest plaanist võtab äriplaan arvesse mitte ainult ettevõtlusorganisatsiooni sisemisi eesmärke, vaid ka üksikisikute väliseid eesmärke, mis võivad uue ettevõtte jaoks kasulikuks osutuda. Lisaks on äriplaan keskendunud ettevõtte turundus- finants- ja majanduslikele aspektidele, samas kui teaduslikud, tehnilised, tehnoloogilised ja sotsiaalsed aspektid on esitatud vähem üksikasjalikult.

Selline tuttav dokument, mida varem tuntud Vene ettevõtjatele, on teostatavusuuring lähemal äriplaanile. Teostatavusuuringu ja äriplaani peamine erinevus seisneb selles, et teostatavusuuring on konkreetne planeerimisdokument tööstusrajatiste loomiseks ja arendamiseks. Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus

  1. HSBC aktsiate tehingud
  2. Äriplaan IP "Pulmadalong" Südamlik sümfoonia " - Hotellid

Seepärast tehakse teostatavusuuringu struktuuris erilist rõhku projekti tootmisele ja tehnilistele aspektidele ning tulevaste ärivaldkondade kaubanduslikud turuprobleemid jäävad peaaegu avalikustamata. Lisaks on äriplaani ja teostatavusuuringu erinevus tema strateegiline keskendumine. Sellest tulenevalt on äriplaani abil võimalik rääkida teostatavusuuringu Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus kitsast, erilisest olemusest.

Äriplaan muudab järkjärgult teostatavusuuringu ettevõtlusalase tegevuse ulatusest [6]. Äriplaan on üks strateegilise planeerimise põhielemente. Lisaks organisatsiooni strateegilisele plaanile kuulub ka üsna pikk periood, tavaliselt 3 kuni 5 aastat, mõnikord ka rohkem. Äriplaani ja strateegilise plaani vahel on aga mitmeid erinevusi: - erinevalt strateegilisest plaanist ei sisalda äriplaan ettevõtte üldiste eesmärkide kogu komplekti, vaid ainult ühte neist - see, mis on seotud teatud uue ettevõtte loomise ja arendamisega.

Leonid Savin. Indo-Vaikse ookeani piirkonnas: USA kahe ookeani ruumis

Organisatsiooni äriplaan keskendub ainult arengule, samas kui strateegiline plaan võib hõlmata ka muid organisatsiooni strateegiate tüüpe; - Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus plaanid on tavaliselt plaanid kasvava ajajoonega. Äriplaanis on selgelt määratletud ajakava. Seega on äriplaan oma kujul, erinevalt strateegilisest plaanist, projektiga, mis on oma spetsiifilise uuringu ja teatud iseseisva jõudlusega; - äriplaanis on funktsionaalsed komponendid tootmine, turustamine ja muud plaanid palju olulisemad kui strateegilises plaanis, need on täisväärtuslikud ja tasakaalustatavad äriplaani struktuuri osad.

Turumajanduses funktsioone üha läbi teostatavusuuringu investeerimisprojekte, mis on kõige lähemal äriplaani struktuuri ja olemust esitlus. Mõiste investeerimisprojekti saab kasutada Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus viisil: investeerimistegevuseks rakendamise süsteemi investeerimistegevuskui süsteemi organisatsiooniliste, õiguslike, analüütiline, tehnika, majanduse ja lahendamise ja rahalisi dokumente kohustatud põhjendama ja läbi töö projekti.

Investeerimisprojekti tuleb kaaluda teise mõttes. Äriplaan organisatsiooni mõnikord toimib seoses investeeringute projekti dokument, mis on arengu plaanid ja rakendamise asjakohane osa investeerimisprojekti. Äriplaan võib investeerimisprojekti asendada lühiajaliste, väikesemahuliste või kohalike äriprojektide jaoks, mis ei nõua märkimisväärseid kulutusi ja lühidalt rakendamist.

See ühendab kõik etapid ja töö, mis tehti äriplaani eelinvesteerimisfaasis. Samuti võib olla organisatsiooni äriplaan, sealhulgas investeerimisprojekti kavandatud tulemused, näiteks juhul, kui investeerimisprojekti rakendatakse käimasolevas ettevõttes tootmise laiendamine, moderniseerimine, rekonstrueerimine. Sellisel juhul võib investeerimisprojekti lisada ettevõtte äriplaani, mis reguleerib investeerimisprojekti raames vabade fondide kasutamist ja laenatud rahalisi vahendeid [6].

Seega võib investeerimisprojekt ja äriplaan olla struktuuriga lähedal. Äriplaani ülesehitus sarnaneb investeerimisprojektiga, seda eelkõige selles osas, kus investeerimiskava põhimõte on läbi viidud. Nende ettevõtete juhid on omandanud äriplaanide põhilised metoodilised lähenemisviisid ja rakendavad oma igapäevases juhtimistegevuses süsteemi loogikat tõhusalt.

Äriplaneerimise abil õppisid nad, kuidas esile tuua peamisi arenguprioriteete, kontrollida ja tõhusalt hallata ressursse, ennetada ettevõtte tõenäolisi muutusi ja lahendada rahastamisprobleeme. Välismaiste ettevõtete süstemaatiliselt läbi viidud teadustegevus näitab, et ettevõtete pankrottide absoluutse enamuse põhjused on arvutusprotseduurid või äriplaanide puudumine.

Kuid äriettevõtete planeerimise kasutamine Venemaa ettevõtete juhtimisotsuste väljatöötamiseks ja põhjendamiseks on pigem erand kui reegel.

Paljudel ettevõtjatel pole veel võimalust, ja mõned lihtsalt ei tea, kuidas teha äriplaanid silmapiiril vähemalt aasta jooksul. Praktika näitab, et enamik juhte ei kuulu endiselt äriplaanide metoodika ja filosoofia alla ja on selle kasulikkuse suhtes skeptilised.

Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus ajal on juhtkonna jaoks olulise muutuse vajadus juba ammu kaotanud. Märkimisväärne osa tööstusettevõtetest on "vales", samal ajal kui kerge ja toiduainetööstused on elanud peamiselt turutingimuste suurenemise tõttu. Samal ajal kasutavad nad samasugust ebaefektiivset juhtimist.

Avage äriühing. Kuidas ettevõtte avada

Võimalikud negatiivsed muutused riigi olukorras ja majandustingimustes, Venemaa finants- ja laenuturgude vähene areng ei võimalda isegi külmutatud juhtimisel edukate ettevõtete säilitada oma potentsiaali [8].

Tänane Venemaa turg areneb kiiresti, on Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus raskem saada super kasumit, keskendudes juhuslikule ja improvisatsioonile. Venemaa ettevõtete juhtimine peab õppima töötama stabiilsemate, kuid madalate sissetulekute tasemete korral.

Nagu juba märgitud, korraldab äriplaan ja juhib ettevõtte juhtimist, tagab tegevuskava väljatöötamise algusest lõpuni. Sõltumata sellest, millised äriprotsessid on ellu viidud, on äritegevuse planeerimine süstemaatiline metoodika edukuse saavutamiseks igat tüüpi äritegevuses, säilitades samal ajal vastuvõetava riskitaseme.

Mis ei ole väliskaubandus. Väliskaubanduse käive

Pidame meeles ettevõtte peamise äriplaani koostamise vajaduse kolm peamist põhjust: - ettevõtte objektiivse hindamise tagamine, võttes arvesse juhatuse keskmise ja pikaajalise eesmärgi; - viia ärijuhtimise metoodika ja selle järelevalve abil ettevõtte juhtimine edukaks; - ettevõtte tingimuste loomine, mille kohaselt juhatused rakendavad juhtkonda kõige kättesaadavamal ja täielikumal kujul teistele ning sageli vajalikud rahalised vahendid on huvitatud.

Kasuliku äriplaani ettevalmistamine on töömahukas protsess, mis nõuab kindlate materjalikulude ja Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus paljudele ettevõtte spetsialistidele, mida ühendab üks juhtivtöötaja ja üks idee.

Seepärast väldivad paljud Venemaa ettevõtete juhid äriplaanide väljatöötamist, eelistades käituda intuitiivselt praeguse olukorraga. Sageli öeldakse, et äriplaani ettevalmistamine ei mõjuta kiiresti muutuvas keskkonnas, kuna selle sätted on vananenud enne, kui neid hakatakse rakendama.

Olukord muutub väga tihti väga kiiresti. Samal ajal hõlmab ettevõtete tõhus strateegia koos pikaajaliste ja keskmise tähtajaga prognoosidega nende Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus ettevalmistamist, et reageerida kiiresti ootamatutele kriitilistele olukordadele. Juhtkonna tava on välja töötanud mitmeid meetodeid ja meetodeid ootamatute muutuste tagajärgede ületamiseks.

Keskkonna edukaks vastu pidamiseks peab ettevõtte otsustusprotsessi keerukus ja kiirus vastama selles keskkonnas toimuvate muutuste keerukusele ja kiirusele. Seega, kui juhtkond ei soovi, et juhtimissüsteemid muutuksid keskkonnatingimustele vastava tasemeni, peaks Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus minema ettevõtte strateegilise positsiooni lihtsustamise suunas, jättes ebastabiilsed tegevusvaldkonnad.

Äriplaanide abil on võimalik vältida mitmeid äriprobleeme, sest juhtimine pöörab neile tähelepanu enne, kui need muutuvad kriitiliseks. Siinkohal on oluline, et äriplaan hindaks mitte ainult selliste sündmuste korraldamise kulusid ja tehtud otsuste mõju, vaid ka võimalike kahjude riske [12]. Seega peaks äriplaani keerukus määrama kindlaksmääratud ettevõtte keerukus. Lisaks ettevõtte konkreetsetele faktidele sisaldab äriplaan tavaliselt teavet, analüütilisi järeldusi ja prognoose, mis kajastavad ettevõtte objekti iseloomustavaid fakte ja ettevõtte juhtkonna seisukohti olukorra arengus.

See on paratamatu. Olles välja töötanud äriplaani, määrab ettevõtte juhatus välja poliitika, mis sisaldab investeerimisotsuseid ja eeldusi ettevõtte tulevase tegevuse kohta, mille tagajärjed võivad mõjutada üsna pikka aega.

Kui sellised otsused põhinevad ainult praeguse ettevõtte olukorra teabel, tehakse paratamatult valearvestused ja lõppkokkuvõttes majanduslikud kahjud.

EUR-Lex Access to European Union law

Seetõttu on selliste otsuste eelseisva analüüsi väärtus ettevõttele äärmiselt suur. Juhtimistegevused käsitlevad piiratud ressursse. Äriplaanide protsess aitab lahendada tekkivaid probleeme juhtimisega seotud jõupingutuste mõtestamisel ja prioriteetide seadmisel, vajalike ressursside ratsionaalsel jaotamisel ja ettevõtte Taktikalise kaubandusstrateegia maaratlus optimeerimisel.