Loomade futuuride ja voimaluste iseoppimine, 1. Raha ja rahaasjade planeerimine

See on viis, kuidas inimene saab ise kaasa rääkida oma tuleviku kujundamises. Alla aastaste puhul on see enamasti arusaadav, sest neil on säästude kogumiseks ja varade soetamiseks olnud veel vähe aega, aga üle aastaste puhul see vabandus enam sageli ei päde. In order to reduce the generation of waste from disposable packaging, a directive of the European Parliament and Council was also passed, according to which a large part of disposable plastic products will be banned from the market in European Union at the beginning of Kulutused on otstarbekas jagada hädavajalikeks ning valikulisteks. Vesi ei muutu, vähemalt lähiajal, selliseks kaubaks globaalsel turul, nagu on seda teised kaubeldavad toorained. Kui varem võis näiteks California farmer veehinda planeerida ise vaid hinnanguliselt, siis nüüd näitavad futuurid, milline on üldine hinnang selle kohta.

Eesti keeles

Tegemist on vastava kokkuleppega vara ostmiseks ja müümiseks mingil tulevikus kokkulepitud ajal ja hinnaga. Teatavasti on juba pikemat aega kasutusel futuurlepingud mitmete teiste toorainete, nagu näiteks nafta, väärismetallide ja põllumajandussaaduste ostu-müügi tehingutes.

Loomade futuuride ja voimaluste iseoppimine

Nende vahe vee futuuridega on aga selles, et kui eelpoolnimetatud toorainetega kaubeldakse globaalselt, siis vee futuurid on vähemalt praegu lokaalsed. Seega kaubeldi veega juba enne nende futuure. Kauplemine veega sellel turul on rangelt reguleeritud, kuna vee transportimine ühest kohast teise mõjutab nii keskkonda kui ka teisi vee tarbijaid.

Loomade futuuride ja voimaluste iseoppimine

Vee futuurid võimaldavad suurtel põllumajandus- ja energiatootjatel ning kohalikel omavalitsustel osta vett kokkulepitud hinnaga isegi siis, kui selle puudus suureneb. Nii on võimalik maandada eesoleval perioodil vee hinna ja selle kättesaadavusega seotud riske.

Teisisõnu, vee futuurid suurendavad tarbijate kontrolli selle hinna ja kasutamise üle, mis kokkuvõttes parandab nende finantsplaneerimist.

OSKA konverents TÖÖTURG-HARIDUS

Kui varem võis näiteks California farmer veehinda planeerida ise vaid hinnanguliselt, siis nüüd näitavad futuurid, milline on üldine hinnang selle Loomade futuuride ja voimaluste iseoppimine. Vee futuurid aitavad ostetava vee hinda paremini kokku leppida. Samas ei maanda futuurid vee hinna ja kättesaadavusega seotud riski täielikult, vaid pigem aitavad võimalikku lööki ettevõtte finantsseisule pehmendada.

Populaarsed

Veega kauplemise eelduseks ja põhjuseks on tarbijate hirm, et vee puudus suureneb maailmas. Samas on see finantsteenuse pakkujatele võimalus.

Loomade futuuride ja voimaluste iseoppimine

Kuna kliimamuutuste tõttu suureneb veepuudus maailma teatud piirkondades kiiresti, on selle kasutamine nii ettevõtetele kui ka avalikule sektorile üha suurem risk. Seetõttu tuleb vee tarbimisel ja kättesaadavusel parem tasakaal leida. Vee suurtarbijad USA-s peaksid hakkama vee futuure rohkem kasutama, kui nad soovivad vähendada tootmissisenditega seotud riske ja kulusid, samal ajal kui kliimamuutuste mõjuga seotud ebakindlus kasvab.

Breadcrumb

Vee futuuride kohta on kõlanud juba kriitikat, kus kardetakse, et koos veepuuduse suurenemisega hakkavad finantsinstitutsioonid ja investorid vee hinda liiga palju kontrollima ja selle kättesaadavust mõjutama. ÜRO kardab isegi võimalikku spekulatiivse mulli ohtu ning ka ohtu inimeste põhiõigusele.

Tegelikult on vee futuuride mõju kaugemas tulevikus veel vara hinnata. Vähemalt lähiajal tõenäoliselt ei too need põhimõttelist muutust vee üldises kasutamises ja tarbimises.

Märksõnad:

Vee futuurid iseenesest ei tohiks põhjustada vee pakkumise defitsiiti, vaid need pigem reageerivad selle kättesaadavusele ja samaaegsele tarbimisvajadusele. Vesi ei muutu, vähemalt lähiajal, selliseks kaubaks globaalsel turul, nagu on seda teised kaubeldavad toorained.

Loomade futuuride ja voimaluste iseoppimine

Finantsturgudel kaubeldavaid tooraineid Loomade futuuride ja voimaluste iseoppimine see, et neid kasutatakse küll ülemaailmselt, kuid toodetakse vaid teatud piirkondades ning seetõttu on oht, et tooraine defitsiit kujuneb kiiresti. Samuti on praegu kaubeldavate toorainete ühiku hind nii kõrge, et neid tasub kaugelt transportida.

Nasdaq Velesi järgi on aga veehind teiste kaubeldavate toorainetega võrreldes väga madal.

  • Praegu on toidu kohalevedu üks kõige populaarsem vahendusplatvormide teenus ning Eestis on üheks selliseks platvormiks Wolt.
  • Tegemist on vastava kokkuleppega vara ostmiseks ja müümiseks mingil tulevikus kokkulepitud ajal ja hinnaga.

Kuigi veepuudus mõjutab maailmas üha rohkemaid ettevõtteid, inimesi ja KOV-e, on see probleem ikkagi piirkondlik.