Jarjepidev valik strateegia. Strateegia „Talust toidulauani“ – põllumajandustootjate ja maapiirkondade keskne roll

Samuti tehakse konkurentsikeskkonna analüüs, mis paljudel juhtudel põhineb Michael Porteri soovitatud raamistikul. Sama oluline kui see, mida ja kuidas me teeme, võib olla ka see, mida me organisatsioonina ei tee ehk millele ütleme resoluutselt ei. Kuidas kavatseb komisjon lisanõudeid kaasa toonud uue ja muudetud poliitika valguses tagada ELi tootjate konkurentsivõime liidus ja rahvusvahelisel turul ning selle, et põllumajandustootjad saaksid õiglast tulu, pidades silmas, et majanduslik ja keskkonnaalane kestlikkus käivad käsikäes ning põllumajandustootjad vajavad uute nõuete täitmiseks rahalisi lisavahendeid? Oma töös olen kahjuks puutunud kokku ka olukordadega, kus strateegia on muutunud mõne juhi jaoks vahendiks, et põhjendada oma üksuse olemasolu ja seda, miks ei tohiks seniseid tegutsemise põhimõtteid muuta.

See kõik annab märku puuduva või sisutühja strateegia kohta.

Lubage ja innustage strateegiliste valikute juures kirglikke vaidlusi, kus on lubatud kõigi strateegia osadele väljakutseid esitada. Minu ettepanek kirjutame selle konkreetsemalt lahti kuidas me tahame, et klient end meie juures tunneks või siis mida me konkreetselt teeme või ei tee klienditeeninduses.

Mida konkreetsem ja emotsionaalselt siduvam on teie strateegiline valik seda lihtsam on seda igapäevatöös meeles pidada ja ellu viia.

Ilmestage strateegilisi valikuid näidete ja lugudega, mis näitavad selgelt, kuidas antud strateegia igapäevatöös välja näeb. Lood seovad inimesi emotsionaalselt strateegia külge.

Related Posts

Tsükliline korra aastas või korra paari aasta tagant strateegia üle vaatamine on eilne päev. Strateegilised ehk olulisimad valikud peavad olema tiimil kogu aeg silme eest.

Strateegiat tuleb muuta, kui faktid näitavad, et tänane strateegia ei toimi ehk ei vii eesmärkideni. Sisuliselt tähendab see seda, et organisatsioon jälgib pidevalt, kas valitud strateegia töötab või mitte.

Kõiki olulisi valikuid ei saa teha tsüklilise strateegia koostamise ajaraamis.

Osade strateegiate viimistlemine võtab kauem aega, sest otsuse tegemiseks puuduvad andmed või strateegilised valikud on poolikud. Sinisilme on arvata, et iga aasta saabub üks maagiline hetk, kus kõik organisatsiooni olulised strateegiad on selgelt kokku lepitud.

Kiire kaubandusvalikud Jaga muuk Tehingute hinnad on 15

Organisatsiooni strateegiad on igal ajahetkel erinevas seisus — on neid, mis töötavad ja viivad meid eesmärgi poole, on neid strateegiaid, kus me alles otsime millist valikut teha jne.

Tükeldage oma organisatsiooni strateegia väiksemateks strateegiateks. Iga olulise valiku juures jälgige regulaarselt vähemalt 2x kuusmis seisus on antud strateegia.

Trade UK Jaga Option Tehingud Tervisevoimalused Kauplemine, sealhulgas

Kõhutunde pealt? Andmete ja valideeritud hüpoteeside pealt? Inimestena laseme emotsioonidel mõjutada suurt osa meie valikutest.

Sama juhtub ka strateegiliste valikute tegemisel. Enim levinud lõks on see, kui strateegiliste valikute tegemisel lähtume viimase paari nädala sündmustest ning tõlgendame neid sündmusi kui vääramatut trendi. Näiteks kipume juhtidena eeldama, et kõik meie ettevõtte potentsiaalsed kliendid mõtlevad, käituvad ja teevad oma otsuseid täpselt nii nagu mina ja minu sõbrad. Või siis näiteks ületähtsustame kahe emotsionaalse kliendi tagasisidet viimaste nädalate tarnetele.

Option Trading Manager India Oiglase vaartuse maaramise aktsiaoptsioonitehingud

Jättes seejuures analüüsimata, kas nende klientide juhtumid on organisatsiooni kõige olulisemad kitsaskohad teenuste-toodete kvaliteedis või üksikjuhtumid, mis juhuslikult koondusid viimastesse nädalatesse.

Siinkohal ei taha ma vähendada iga kliendipöördumisega tegelemise olulisust. Tähtis on jälgida, et me juhuslikult koondunud juhtumite põhjal ei teeks ennatlikke strateegilisi valikuid, millega tegeleda ja millega mitte.

Kuidas luua strateegiat, mis loob väärtust

Küsige iga strateegilise valikuvariandi puhul tiimilt: millised on andmed, mis kinnitavad meie valikut, ja millised on andmed, mis seavad kahtluse alla meie strateegilise valiku õigsuse. Kui te olete süsteemselt tegelenud oma teenuste kvaliteediga, siis on teil kindlasti olemas andmetel põhinev ülevaade selle kohta, millised on olulisemad kvaliteediga seotud juurprobleemid.

  1. Cooper tulirelvade jagamise tehingud
  2. Ostuvoimaluste muumine
  3. Teatises esitab komisjon ambitsioonika ja kaugeleulatuva kava, et Euroopa põllumajandus- ja toidusüsteemist saaks kestlikkuse ülemaailmne standard.
  4. Kordab FX voimalusi
  5. Kuidas luua strateegiat, mis loob väärtust - Sunergos

Pannakse paika kvaliteeditasemed, mis on konkreetsete strateegiate elluviimiseks otstarbekad. Õige on lähtuda põhimõtteist, et kõigile pole võimalik pakkuda kõike ja klientidele pole mõistlik müüa enamat, kui nad tegelikkuses vajavad strateegilise tasandi otsused määravad: millistel turgudel ettevõte tegutseb millised on tooted või teenused kuidas ja millest neid valmistatakse kes on ettevõtte tarnijad ja kliendid milline on ettevõtte suhete juhtimise poliitika, sealhulgas kvaliteet, kliendi- ja tarnijasuhted.

Logistika juhtide kaasamine strateegilise planeerimise protsessi on soovitatav mõistmaks, millised on reaalsuse piirid.

Vabatahtlike aktsiate valikute esitamine W2 Lighthouse Tervise voimalused Hind

Sageli leitakse logistikajuhtide strateegilisse planeerimisse kaasamisel uued ja senistest efektiivsemad võimalused klienditeeninduse taseme tõstmiseks optimaalsete kuludega ning sellega kasumi ja investeeringute tootlikkuse märgatavaks kasvatamiseks.

Seda saab saavutada, kas odavaimal viisil, st kliendi teenindustase jääb konstantseks ja minimeeritakse kulusid või kui kontstansete kulude taseme juures pakutakse paremat teenindust. Tegelikult firmad peaksid keskenduma kliendile suurema lisandväärtuse andmisele, mitte püüdlema madalamate kulude poole.

Kulude minimeerimine ei tohi halveneda teenindustaset.